Puoluevaltuusto: Äänestä inhimillisyyden ja ihmisarvon puolesta – äänestä SDP:n ehdokasta

Ajankohtaista 15:24

SDP:n puoluevaltuusto 24.3.2017, Helsinki
Kannanotto

Äänestä inhimillisyyden ja ihmisarvon puolesta – äänestä SDP:n ehdokasta

Kuntavaaleissa 9. huhtikuuta tehdään valinta kahdesta asiasta. Nyt valitaan kuntapäättäjät ja toisaalta annetaan ääni nykyhallituksen eriarvoistavan politiikan vaihtoehdolle. Ole mukana muutoksessa antamalla äänesi.

Anna siis äänesi SDP:n ehdokkaalle. Vaikutat suoraan, että päätöksiä tehdään tulevaisuudessa kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. Pidetään jatkossa kaikki mukana.

Vaaleissa päätetään kaikkien hyvinvoinnista

Pidämme kiinni vahvasta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiostamme – palveluineen ja turvaverkkoineen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustyö on tehtävä ihmisten tarpeiden mukaan, ei markkinoiden.  Verovarat on tarkoitettu ihmisten palveluihin. Terveys ja hyvinvointi eivät ole kauppatavaraa. Haluamme, että palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa julkinen sektori, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.

Nyt tarvitaan satsauksia sivistykseen. On tehtävä valtakunnallinen korjausrakentamisen ohjelma kouluihin ja päiväkoteihin. Harrastukset on voitava jatkossa lomittaa koulupäivien yhteyteen. Varhaiskasvatus on muutettava maksuttomaksi. Perheille kuuluvat paremmat mahdollisuudet perhevapaiden sijoitteluun.

Inhimillinen Suomi arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiään. Haluamme, että vanhustenhoidossa on riittävästi työvoimaa. Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus elää turvallisesti omassa kodissaan. Tarvitsemme satsauksia kotihoitoon, kuntoutukseen, ateriapalveluihin sekä omaishoitajien tukeen.

Haluamme aktiivista työvoimapolitiikkaa sekä vahvistaa alueiden osaamista ja elinvoimaa. Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Vaadimme reilua ja säällistä työelämää sekä haluamme huolehtia työntekijöiden oikeuksista. Tahdomme kehittää nuorisotakuuta. Jokainen nuori ansaitsee tien opintoihin, harjoitteluun tai töihin. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaikille maamme nuorille tulee tarjota kesätyötä.

Haluamme luoda hyvinvointia jokaiseen Suomen kuntaan. Kasvukeskuksiin tarvitaan uutta ajattelua, jossa kaavoittamisella ja rakentamisella luodaan kohtuuhintaisia koteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Lähiöt tarvitsevat korjaamista, täydennysrakentamista ja uudistamista. Tarvitsemme vahvaa keskuskaupunkipolitiikkaa, jonka tarkoituksena on hyödyttää koko maakuntaa.

SDP pitää kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Me haluamme rakentaa oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Suomea, jossa jokaista ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan ja köyhyys vähenee. Toimimme rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta ja kaikkea eriarvoisuutta vastaan. Me haluamme vahvistaa turvaa sekä toivoa tulevaisuuteen.