Almqvist: Rundradion behöver stöd

Ajankohtaista 06:59

Det skärs igen ner i Yles svenska resurser. Det måste vi få ett stopp på, säger riksdagskandidat Fredrik Almqvist.
 
Mångsidig och objektiv information om samhället och världen runtom är ett livsvillkor både för den enskilda medborgaren och för samhällets funktionsduglighet. Medierna har en avgörande roll för demokratin. Därför har Rundradion (= Yle = radio, TV och nätsidorna) en allt viktigare uppgift. Min syn är att Yles public service uppdrag är omfattande och att Yle dessutom har en ovärderligt stor uppgift och ”beställning” även utöver public service uppdraget, speciellt för finlandssvenskarna.
 
I en Hbl ledare för precis ett år sedan konstaterade Hannu Olkinuora, att Yle har en bred acceptans i samhället och att Yles existens inte i princip ifrågasätts. Men representanter för marknadsmedia har offentligt berättat om sina strävanden att begränsa Yles verksamhet och uttryckt sin tillfredsställelse över att man haft framgång i sitt lobbande för denna strävan.
 
Som medborgare, lyssnare och tittare har vi både rätt och möjlighet att stöda och försvara Yles verksamhetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Då det gäller rätten till information och möjligheterna att få sin röst hörd är jag inte beredd att låta marknadskrafterna bestämma. Vi ser hur det gått i Italien där Berlusconi dominerar medieutbudet! Likriktning, ytlighet och allmän fördumning präglar det italienska mediesamhället. Det påminner om diktatur.
 
Ett starkt utvecklingsdugligt Yle, vid sidan om mångsidig press och kommersiella TV-kanaler, är den bästa garantin för att vi kan bevara vår nordiska samhällsmodell. Detta har också varit lagstiftarens uppfattning, då man bestämt att riksdagen bestämmer över Yle.
 
Oberoende av hur Yle finansieras behöver Yle stöd av medborgare som antingen betalar avgift eller ser till att riksdagen har en majoritet som stöder Yle som en stark och mångsidig public service aktör inom radio, Tv och på nätet. 
 
Det är ytterst beklagligt, att ansvariga i regering och riksdag inte löst finansieringsfrågan på ett snabbt och smidigt sätt. Nu behövs en plan för trovärdig och på lång sikt hållbar finansiering av Yle. Ty Yle befinner sig inte i en kostnadskris utan det handlar om att ordna finansieringen. Riksdagsvalet avgör Yles framtid!