Antti Rinne: Kaksi päätöstä kuntavaaleissa

Ajankohtaista 08:48

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. Äänestyspäätös on tärkeä, sillä kyse on Suomen suunnasta, ihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden tulevaisuudesta. Kannustan kaikkia äänioikeutettuja kuntalaisia käyttämään ääntään.

Kuntavaaleissa meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä kaksi päätöstä. Päätös siitä, mitä mieltä olemme hallituksen politiikasta sekä päätös siitä, mihin suuntaan Suomen kuntia kehitetään. SDP:n vaihtoehto on inhimillinen ja turvallinen Suomi. Sellainen Suomi, jossa kaikki pidetään mukana.

SDP pitää aina kiinni ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Siksi haluamme tehdä varhaiskasvatuksesta maksutonta, uudistaa perhevapaat sekä taata kaikille lapsille jälleen oikeuden päivähoitoon. Subjektiivisessa päivähoito-oikeudessa on kyse lapsen oikeudesta. Se ei saa olla riippuvainen vanhempien varallisuudesta tai elämäntilanteesta.  

Kunnissa on tärkeää tehdä ratkaisuja, jotka tukevat koulutusta ja sivistystä. Sivistys on kykyä tehdä valintoja, ymmärtää niiden seurauksia ja arvioida näitä seurauksia kriittisesti. Niin omassa elämässä kuin yhteiseksi hyväksi. Koulutus on tämän sivistyksen kivijalka. Viime vuosien yhteiskunnallinen kehitys meillä ja maailmalla on jälleen muistuttanut sivistyksen merkityksestä. Arvostetaan oppilaidemme ja koko opetushenkilökuntamme työtä. Korjataan homekoulut sekä panostetaan ryhmäkokojen pienentämiseen.

SDP:n päämäärä on aina suojella heikommassa asemassa olevia ihmisiä. Jokainen meistä tarvitsee joskus tukea elämässään. Siinä ei ole mitään hävettävää. Jos et muuten tiedä, mitä teet, asetu aina heikomman puolelle. Se on hyvä ohjenuora niin politiikassa kuin elämässä yleensäkin. Lopputuloksena on silloin oikeudenmukainen, ihmisen kokoinen ratkaisu.

Pidämme vahvasti kiinni pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta – palveluineen ja tukiverkkoineen. Tämä on paras tapa edistää tasa-arvoa Suomessa ja parantaa ihmisten arkea.

SDP on kaikkialla Suomessa asuvien puolue. Kuntien tulevaisuuteen vaikuttaa konkreettisesti se, miten Suomen eri alueita ja niiden elinvoimaisuutta vahvistetaan.  Haluamme kehittää kaupunkiemme ja kuntiemme elinvoimaisuutta. Tätä työtä haluamme tehdä yhdessä sinun kanssasi.

Muista käyttää ääntäsi. Pidetään kaikki mukana.

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja