Antti Rinne: Suomea kehitetään reiluilla uudistuksilla, ei epäreiluilla leikkauksilla

Ajankohtaista 14:32

Antti Rinne

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne

Arvoisa puhemies!

Olen tyytyväinen, että taloutemme kasvaa ja työllisyys paranee, mutta olen pettynyt siihen, että tulevaisuusuudistukset puuttuvat. Samalla tulevaisuutta heikentävät leikkaukset jatkuvat.

Tämä on menneisyyden politiikkaa, jolla ei korjata rikki olevaa tai vastata edessä olevaan.

Yhteiskunnan eheyden ja hyvinvoinnin kannalta on vaarallista, että eriarvoisuus ja köyhyys kasvavat niissä väestön osissa, jotka eivät työn avulla kykene omaa asemaansa parantamaan. Se on hallituksen politiikan seurausta.

Kerrataan aluksi faktat. Sipilän hallitus on itse kasvattanut eriarvoisuutta yli 700 miljoonan euron leikkauksilla. Nyt hallitus palautti 50 miljoonaa euroa ja juhlii itseään eriarvoisuuden sankarina.

Tämä ei ole eriarvoisuuden poistamista. Tämä on leikkaamista ja ihmisten sumuttamista.

On ollut ällistyttävää seurata, miten ex-alkiolainen Keskustapuolue on kerta kerran jälkeen hyväksynyt eriarvoisuutta lisäävät leikkaukset. Kertauksen vuoksi: SDP on tehnyt konkreettisia esityksiä eriarvoisuuden poistamiseksi – koko vaalikauden ajan.

Toiveista, odotuksista ja puheista huolimatta hallitus ei edes nyt, kasvavan talouden olosuhteissa, ollut valmis korjaamaan eriarvoistavan politiikan seurauksia. Laastarilla ei avomurtumaa voi korjata.

Pääministerin sijainen, ministeri Orpo, teidän politiikanne luo isoon osaan suomalaisista turvattomuutta ja epäluottamusta, jolla on suomalaisten kannalta pitkälle tulevaisuuteen huonoja ja ikäviä vaikutuksia.

Arvoisa puhemies!

Vakaat, rauhalliset ja ennakoitavat työmarkkinat on vientivetoisen kansantaloutemme tärkeimpiä menestystekijöitä.

Tästä syystä on ollut yllättävää ja surullista se ylimielinen tapa, jolla hallitus on suhtautunut palkansaajiin – työssä oleviin tai työttömiin – vallassa olonsa ajan.

Ensin työehtoja heikentävät pakkolait. Sitten lomarahaleikkaukset, työttömyysturvan heikentäminen ja aktiivimalliksi kutsuttu passivointimalli. Ihmiset luulivat, että tämä olisi riittänyt.

Mitä vielä! Nyt hallitus heikentää erityisesti naisten ja nuorten työehtoja sekä irtisanomissuojaa. Irtisanomissuojan heikennykset ja määräaikaisten työsopimusten salliminen ilman perusteita työttömänä olleille nuorille lisäävät työelämän epävarmuutta.
Nämä päätökset vaarantavat luottamusta ja näkymää tulevaan, jolla ihminen voi elämäänsä suunnitelmallisesti parantaa.

Pääministerin sijainen Orpo, hallituksenne on tullut tunnetuksi ihmisten epävarmuutta lisäävistä päätöksistä ja jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoilla. Viime viikon päätöksillä te jatkatte samalla hölmöllä linjalla.

Ministeri Orpo, työsopimuslaissa työntekijälle taataan varmuus siitä, että ketään ei voida irtisanoa epäasiallisin tai kevyin perustein. Esimerkiksi sairauden tai poliittisen vakaumuksen tai muun mielipiteen vuoksi.

Siksi esitän Teille, ministeri Orpo, vakavan kysymyksen: Millä perusteella työntekijän saisi jatkossa irtisanoa? SDP ei hyväksy tällaista työelämän reiluja pelisääntöjä romuttavaa politiikkaa. Te uhkaatte laittaa nuoret työntekijät ikuiselle koeajalle.

Arvoisa puhemies!

Isossa kuvassa kehysriihen päätökset jäivät näpertelyn tasolle. Isot uudistukset puuttuvat. Rohkeus ja halu uudistaa puuttuvat. Juuri nyt on oikea aika tehdä päätöksiä niistä tarpeellisista uudistuksista, joilla työllisyys ja kasvu vahvistuvat kestävästi tulevaisuudessa.

Tärkein on koulutus.

SDP esittää oppivelvollisuusiän pidentämistä, varhaiskasvatuksen uudistamista, ryhmäkokojen pienentämistä, aikuiskoulutuksen uudistusta ja koulutusleikkausten korjaamista.

Nämä ovat uudistuksia, jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Meidän on nostettava osaamistasoa ja panostettava tutkimukseen, tieteeseen ja innovaatioihin.

Arvoisa puhemies!

Tulevaisuus on meidän omissa käsissämme. Me päätämme, uskommeko asiantuntijoita ja tutkimuksia ja teemmekö sen mukaisia päätöksiä. Päätämme, otammeko haasteen tosissaan, teemme selkeän tulevaisuusvision ja alamme toteuttaa sitä määrätietoisesti. SDP on sitoutunut tähän.

Me esitämme perhevapaiden, sosiaaliturvan ja työllisyyspolitiikan uudistuksia. Me esitämme panostuksia asumiseen ja infraan.

Suomea uudistetaan reiluilla uudistuksilla, ei epäreiluilla leikkauksilla.

Pääministerin sijainen, ministeri Orpo. Teidän hallituksenne tekee menneisyyden politiikkaa, tästä hallituksesta ei ole ollut eikä ole merkittäviin tulevaisuusuudistuksiin.