Backman: Hallitus laittaa pyörät pyörimään

Ajankohtaista 12:16

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman pitää uutta hallitusohjelmaa hyvänä osoituksena siitä, että politiikka on tahdon asia. Uusi luova ajattelu sekä panostukset kasvuun ja työllisyyteen ovat keinoja, joilla hallitus laittaa pyörät pyörimään.

”Uuden hallituksen ohjelma on uskottava ja vastuullinen. Samalla kun julkisen talouden vakaudesta pidetään huolta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä, elvytetään taloutta kestävällä tavalla. Nyt hallitus panostaa kasvuun ja työllisyyteen”, Backman sanoo.

”Taantuman jatkuessa kolmatta vuotta on tehtävä valinta. Katsotaanko kehitystä vierestä vai haetaanko uutta käännettä. Nyt on valittu aktiivinen vaihtoehto. Uusilla panostuksilla laitetaan pyörät pyörimään. Onneksi tämä viisaus on saamassa kannatusta laajemmaltikin niin meillä kuin muualla” Backman toteaa.

Backman huomauttaa, että vaikka monet vanhan hallitusohjelman linjaukset ovat jo toteutuneet, jää tälle uudelle hallitukselle vielä monien tärkeiden hankkeiden loppuun saattaminen. Erityisesti keskeisten rakennepoliittisten uudistusten toimenpano on työlistan kärjessä.

Backman on tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmassa näkyy vahva SDP:n kädenjälki.

”Sosialidemokraatit ovat todenneet koko vaalikauden ajan, että pelkillä leikkauksilla ei talouden suuntaa saada käännettyä. Siksi jo edellinen hallitus teki useita työllisyyspaketteja. Siitä, mihin vastikään hyväksytyllä valtiovarainministeri Jutta Urpilainen työllisyyslisäbudjetilla jäätiin, jatketaan valtiovarainministeri Antti Rinteen aloitteesta syntyneellä mittavalla työllisyyspaketilla.”

Hallitusohjelmassa verotuksen oikeudenmukaisuudesta pidetään huolta niin, että kotitalouksien ostovoimaa vahvistavat verovähennykset kohdennetaan vain pieni- ja keskituloisille.

”Sosialidemokraateille on tärkeää, että oppivelvollisuusikä nousee ja metropolihallinto toteutetaan aiemmin sovitulla tavalla” toteaa Backman.

Yksittäisistä päätöksistä Backman mainitsee myönteisenä saavutuksena lapsiperheiden aseman parantamisen. ”Lapsiperheille suunnattu tuntuva 70 miljoonan euron verohuojennus on oikeudenmukainen. Se korvaa pieni- ja keskituloisille lapsiperheille lapsilisäleikkauksen kuten sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kehyspäätöksen yhteydessä edellyttikin.”

Backman luottaa siihen, että uuden hallituksen teoilla käännetään Suomi nousuun.