Backmanin ryhmäpuhe keskustelussa hallitusohjelmasta

Ajankohtaista 10:47

Sosialidemokraattien keskeiset vaaliteemat olivat työ ja oikeudenmukaisuus. Ne ovat myös hallitusohjelman punainen lanka, jonka ympärille hallituksen kolme strategista painopistettä punoutuvat.

– Hallituksen toimintaa ja tuloksia on arvioitava, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, sen perusteella miten eriarvoisuus ja köyhyys vähenevät, julkinen talous vakautuu ja työllisyys paranee, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman totesi SDP:n ryhmäpuheenvuorossa.

Samalla kun hallitus puuttuu määrätietoisesti edeltäjänsä jälkeensä jättämään velkaantumiskehitykseen, panostaa se merkittävästi kasvuun ja työllisyyteen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen. Perusturvan nostaminen sadalla eurolla kuukaudessa ja vanhuspalvelulaki olivat sosialidemokraattien keskeisiä vaalitavoitteita. Hyvä, että niihin panostetaan niukkuuden keskelläkin. Työllisyysmäärärahojen lisääminen ja erityisesti nuorisotyöttömyyden nollatoleranssi olivat meille myös jo ennen vaaleja tärkeitä tavoitteita.

Sosialidemokraatit asettivat kolme kynnyskysymystä hallitukseen osallistumiselle. Nämä kaikki, pääomatuloveron nosto, työllisyysmäärärahojen korotus ja nuorisotyöttömyyden nollatoleranssi sekä eläkeleikkausten ja eläkeiän nostamisen torjuminen täyttyivät. Tämän ja hallitusohjelman kokonaisuuden perusteella sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallitusta sen ohjelman mukaisessa työssä ja toivoo sille jaksamista, viisautta ja vastuullisuutta näinä vaikeina aikoina.

Jouni Backmanin koko ryhmäpuheenvuoro: