Eloranta: Lapsille taattava tasa-arvoiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen kunnasta riippumatta

Ajankohtaista 12:53

Eeva-Johanna Eloranta

 

– Tuore OAJ:n kysely osoittaa huolestuttavasti kasvavia eroja kuntien varhaiskasvatuspalveluissa Varsinais-Suomessa. Näyttää siltä, että hallituksen toimet ryhmäkokojen suurentamiseksi ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseksi ovat olleet ratkaiseva sysäys tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen vaarantumisessa. SDP on koko tämän hallituskauden varoittanut tästä tiestä, painottaa sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd).

Varhaiskasvatuslaki tuli voimaan vuonna 2015, mutta jo samana vuonna säädöksiä muutettiin rajaamalla lasten varhaiskasvatusoikeutta ja suurentamalla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua. Monet kunnat eivät kuitenkaan ole ottaneet käyttöön heikennyksiä, jotka ovat olleet mahdollisia vuoden 2016 elokuusta lähtien.

OAJ:n mukaan lasten vanhemmat ovat yhä tietoisempia varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen kuntakohtaisista eroista. Asuinpaikan valintaan voi vaikuttaa se, kuinka määrätietoisesti kunnassa panostetaan lapsiin, nuoriin ja koulutukseen.

– Nyt pitää muuttaa koulutuspolitiikan suuntaa ja se kannattaa aloittaa koulutien alusta eli varhaiskasvatuksesta. Maksuton yli 3-vuotiaiden osapäiväinen varhaiskasvatus ohjaisi perheitä varhaiskasvatuksen käyttöön lapsen edun näkökulmasta ja parantaisi samalla koulutuksellista tasa-arvoa. Ehkäpä Pisa-tuloksetkin saadaan näin nousemaan, Eloranta toivoo.

Varhaislapsuus on jokaisen ihmisen elämässä keskeinen kehitysvaihe, joka muodostaa pohjan myöhemmälle oppimiselle ja ihmisenä kasvamiselle. Päätökset laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta tehdään kunnissa. Sosialidemokraatit haluavat, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus paitsi hoivaan, lepoon, ravintoon ja turvaan, mutta myös kehittymiseen ja oppimiseen. Jokaiselle lapselle pitää taata oikeus monipuoliseen kulttuuriin, leikkiin, taidekasvatukseen, liikuntaan, moninaisiin elämyksiin, virikkeisiin, oppimiseen sekä sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Lyhyesti sanottuna, me haluamme laadukasta varhaiskasvatusta jokaiselle lapselle jokaisessa Suomen kunnassa. Laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa myös sitä, että varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville annetaan mahdollisuus kohdata jokainen lapsi yksilönä ja taata lapsille turvallisen aikuisen läsnäolo.

Lapsen oikeus turvalliseen ja kehittävään varhaiskasvatukseen puolestaan mahdollistaa sen, että vanhemmilla on entistä paremmat mahdollisuudet yhdistää perhe-elämä ja työnteko. Me tarvitsemme tekoja, jotka parantavat työllisyyttä.

Lisätietoja:

Eeva-Johanna Eloranta
050 5232309