Eloranta: Opettajat ja oppilaat ansaitsevat parempaa

Ajankohtaista 15:26

Eeva-Johanna Eloranta

Opetusalan työolobarometri antaa huolestuttavan kuvan työolojen kehityksestä koulutusalalla. Opettajien arviot työoloistaan ja työkyvystään ovat heikentyneet selvästi muutaman vuoden takaisesta. Terveydelle vaarallista työstressiä esiintyy nyt opettajilla enemmän kuin työntekijöillä keskimäärin. Selvä enemmistö vastaajista ilmoitti työmäärän kasvusta. Työmäärää pitivät hallitsemattomana erityisesti varhaiskasvatuksessa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelevät vastaajat. Myös kiusaaminen, epäasiallinen käytös ja väkivallan uhka ovat yleisiä opetusalalla.

– Ei ole ihme, että opettajat uupuvat ja saavat työstressiä, kun työmäärä on etenkin mittavien koulutussäästöjen takia kasvanut. Niin opettajat kuin oppilaatkin ansaitsevat paremman työ- ja opiskeluympäristön. Opetukseen on luotava riittävät resurssit, jatkuvuutta ja turvallisuuden tunnetta niin opettajille kuin oppilaille, vaatii kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

Ongelmia ei helpota myöskään se, että viimeisen PISA-tutkimuksenkin mukaan Suomi on sijoittunut työrauhan osalta kolmanneksi viimeiseksi 60 maan joukossa. Kiire ja rauhattomuus harmittavat ja rasittavat opettajia, lapsia ja nuoria.

– Nopeatempoinen, virikekylläinen, koukuttava ja monen asian samanaikaista tekemistä korostava yhteiskunta tuo samalla yhä enemmän stressiä myös lapsillemme. Jatkuva kuormitus ja pitkäkestoinen stressi lapsuudessa ja nuoruudessa vaikuttaa paitsi oppimiseen liittyviin asioihin kuten toiminnanohjaukseen ja muistikykyyn, mutta myös mielenterveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Nuorista 20–25 prosenttia kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia, Eloranta toteaa.

– Etenkin tätä taustaa vasten on erityisen valitettavaa, että hallitus on leikannut koulutuksen tasa-arvo- ja poprahoitusta. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on kasvatettu. Oppilas ja opiskelijahuolto kärsii resurssien niukkuudesta, esimerkiksi psykologeja on vähemmän kuin suositellaan. Nämä asiat kaipaavat kiireesti parannuksia, Eloranta toivoo.