Eloranta: Opintotuen uudistamisessa huomioitava koko tutkinnon suorittaminen

Ajankohtaista 09:00

SDP:n kansanedustajan ja sivistysvaliokunnan jäsenen Eeva-Johanna Elorannan mielestä opintotuen uudistusta tulisi tarkistaa siltä osin, kuin se koskee siirtymistä kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon. Eloranta pitää opintorahan korottamista ja tukikuukausien rajaamista kannatettavana esityksenä. Kuitenkin ongelmia voi aiheuttaa rajaamisen kohdistuminen pääosin kandidaatin vaiheeseen. Tällöin opintotuki saattaa loppua kesken, vaikka opinnot jatkuisivat vielä maisterivaiheeseen ja tukikuukausia olisi käyttämättä.

– Onkin tarkkaan harkittava, voimmeko joustavoittaa opintotuen rajaamista koskemaan koko tutkintoa, ei vain pääsääntöisesti alempaa korkeakoulututkintoa, Eloranta kertoo.

– Suurin osa yliopisto-opiskelijoista jatkaa maisteriksi asti. Tahdomme nopeuttaa kokonaisvalmistumisaikaa, emme aiheuttaa sudenkuoppia matkalla maisteriksi, Eloranta muistuttaa.

Elorannan mukaan on vaarana, että opiskelu katkeaa toimeentulon vuoksi jo kandidaattivaiheessa.

– Toimeentulo-ongelmien määrä saattaa kasvaa kandivaiheen tuen loputtua, jos opintotukea ei ole saatavilla, Eloranta huomauttaa.

Eloranta on tyytyväinen siihen, että opiskelijoita kannustetaan valmistumaan nopeammin. Esityksessä opintorahan kuukausittainen määrä nousee 11 prosentilla, mikäli opiskelija opiskelee tavoiteajassa.

– Nopea opiskelu on tällöin niin opiskelijan kuin yhteiskunnan etu, Eloranta muistuttaa.