Eloranta: Säilyvätkö järjestötyön toimintaedellytykset sote-uudistuksessa?

Ajankohtaista 10:53

Eeva-Johanna Eloranta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta toivoo hallitukselta selkeää vastausta, miten suomalaisten kansalaisjärjestöjen käy sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa. Suomessa palveluita tarjoaa tuhansia kansalaisjärjestöjä, joiden toiminta on uhattuna, jos sote-uudistukseen mennään hallituksen mallin mukaisesti.

– Suomalaisilla kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli suomalaisen hyvinvoinnin tekijöinä. Järjestölähtöinen auttamistoiminta sijoittuu vapaaehtoistoiminnan ja palvelutuotannon välimaastoon. Tärkeä osa sen rahoituksesta on tullut kunnilta. Mikä taho rahoittaa jatkossa tätä kolmatta sektoria, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille? Kunnille se ei enää kuulu, mutta kuuluuko se maakunnillekaan? Jäävätkö yleishyödylliset yhdistykset ilman toimintaedellytyksiä? kysyy Eloranta.

– Moni järjestö joutuu miettimään koko toiminnan lakkauttamista, jos rahoituksen jatkoon ei saada pikaisesti selvyyttä. Tilanne on ongelmallinen sekä kansalaisjärjestöille että kunnille, ja siksi ratkaisuja pitää löytää mahdollisimman pian, sanoo Eloranta.

– Henkilökohtaisen budjetoinnin ja palveluseteleiden avulla on mahdollista helpottaa järjestöjen toimimista palvelutuottajana. Pidemmällä tähtäimellä on kuitenkin vaarana, että markkinat tulevat keskittymään isoille toimijoille. Monimutkaiset raportointivelvoitteet ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen ovat esimerkkejä, joiden vuoksi pienempien järjestöjen kynnys lähteä kilpailuun mukaan nousee liian korkeaksi, kuvaa Eloranta.

Järjestöt tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluita yleishyödyllisinä kotimaisina toimijoina. Tämän maksullisen palvelutuotannon ohella järjestöillä on kuntien ja monien muiden toimijoiden kanssa yhteistyönä toteutettavaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää, kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea ja monenlaista kokeilu- ja kehittämistoimintaa.