Eriarvoisuuden vähentäminen vaatii muutakin kuin hyvää tahtoa ja juhlapuheita

Ajankohtaista 11:16

Susanna Huovinen

Eriarvoisuuden kasvu vaarantaa yhteiskunnan eheyden ja vaikeuttaa valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten selviytymistä, sanoi kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.) puhuessaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä.

Huovisen mielestä on hyvä, että hallitus on asettanut työryhmän selvittämään eriarvoisuuden vähentämistä, mutta muistuttaa, että tietoa aiheesta on olemassa jo paljon. Lisäksi Huovinen ihmettelee, miksi Sipilän hallitus on antanut työlle tiukan talousraamin.

– Professori Juho Saaren työryhmälle olisi pitänyt antaa laveammat puitteet. Seuraaviin hallitusneuvotteluihin kaivataan varmuudella myös sellaisia keinoja, jotka voivat jotain maksaakin. Toivon Saaren työryhmän toteavan napakasti, että eriarvoisuutta ei torjuta jo valmiiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa edelleen heikentämällä, Huovinen painotti.

Huovisen mielestä onkin erittäin valitettavaa, että sama hallitus, joka eriarvoisuuden vähentämistä haluaa selvitettävän, on omilla toimillaan heikentänyt monien suomalaisten arkea. Esimerkiksi indeksijäädytykset iskevät juuri niihin, jotka jo muutenkin sinnittelevät pienellä toimeentulolla.

– SOSTEn tuoreen selvityksen mukaan pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut ja leikkaukset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin. Runsaasti asiantuntijatietoa on myös siitä, miten perhetausta yhä edelleen vaikuttaa koulutukseen yli sukupolvien. Monissa selvityksissä on lisäksi osoitettu kuinka hyvätuloisen elinikä on jopa vuosikymmenen pidempi kuin heikommilla tuloilla elävän. Valitettavasti nämä ja useat muut rakenteelliset tekijät vaikuttavat liian monen kansalaisen mahdollisuuksiin pärjätä koko elinkaaren ajan, Huovinen sanoi.

Huovinen muistuttaa, että eriarvoisuuden vähentämiseen on monia keinoja. Asiantuntijoiden keinovalikoimassa ovat olleet esillä esimerkiksi perheiden varhainen tuki, riittävä toimeentulo kaikille ja maksuton toisen asteen koulutus.

– Myös veropolitiikan keinoja on otettava käyttöön huomattavasti nykyistä pontevammin tuloerojen tasaamisessa ja eriarvoistumisen estämisessä. Esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut jo viime vuonna, että hallituksen olisi kannattanut hyödyntää enemmän myös veropolitiikkaa valtion talouden tasapainottamisessa, Huovinen totesi.

Huovinen nosti puheessaan esiin myös viime kaudella toteutetun tärkeä sosiaalihuoltolain uudistuksen. Sen pohjalle nykyisen hallituksen on ollut helpompaa rakentaa esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.