Feldt-Ranta kräver regeringens svar om Soinis KSF Media bojkott

Ajankohtaista 15:18

Maarit Feldt-Ranta

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) har 21.12.2015 meddelat att han inte ger intervjuer, varken som partiledare eller som utrikesminister, till KSF medias tidningar. Han anger som orsak att tidningarna publicerat kolumner där skribenterna har insinuerat att Soini är rasist.

– Vid tillträdandet i ministertjänsten svär ministrarna eden om rättvist och lika behandling av medborgarna för samhällets bästa. Också förvaltningslagen binder ministrarna och stipulerar förutom om medborgarnas och andra aktörers lika behandlande också om rätt till opartisk information. I ett öppet samhälle som värnar om yttrandefriheten, kan beslutsfattarna inte begränsa eller genom utpressning påverka vilka frågor och från vilken synvinkel medierna tar upp, påminner riksdagsledamot Feldt-Ranta.

– Soinis uttalande om att bojkotta KSF Medias tidningar väcker frågan huruvida regeringen och dess medlemmar följer lagar som stipulerar om god förvaltning och hur opartiskheten tryggas då utrikesministern bojkottar ett helt mediehus, frågar Feldt-Ranta.

Riksdagsledamot Feldt-Ranta kommer att ställa ett skriftligt spörsmål åt regeringen där hon frågar hur regeringen ämnar trygga opartiskheten i informationen, hur regeringen tryggar behandlandet av olika medier på lika villkor och hur regeringen ämnar främja öppenhet och yttrandefrihet i vårt samhälle. Regeringen har 21 dagar tid att svara på frågan. Med beaktandet av julhelgerna kommer regeringens svar i slutet av januari.