Filatov: Kunnan hankinnat tukemaan nuorten työllistymistä

Ajankohtaista 11:54

Kuntien tekemien hankintojen on tuettava nuorten, vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, vaatii SDP:n kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov. Hän puhui tänään Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimivien kolmannen sektorin järjestöjen MPNet-verkoston seminaarissa Vanhassa kalasatamassa Helsingissä.

Filatov muistuttaa, ettei ole yhdentekevää, miten kuntien tarjouspyynnöt laaditaan.

– Saako olla niin, että kilpailutamme pelkän hinnan perusteella, vai onko palvelun laadulla tai eettisyydellä merkitystä? Nyt nyt ei puhuta pikkurahoista, vaan kassavirrasta, jolla on valtaa vaikuttaa.

Sosiaaliset kriteerit, kuten saavutettavuus ja esteettömyys, palvelevat usein laatua. Lisäksi sosiaalisina kriteereinä voi olla rakennusurakoissa nuorten, vastavalmistuneiden tai pitkäaikaityöttömien työllistäminen.

– Kunnat kustantavat ison osan vaikeasti työllistyvien toimeentulosta, siksi hankintojen sosiaalisilla kriteereillä on vaikutusta kuntalouteen. Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia sakkomaksuja voi vähentää ottamalla pitkäaikaistyöttömien työllistämisen mukaan hankintakriteereihin. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää miettiä, miten kokonaistaloudellisuutta edistetään parhaiten.

Filatovin mukaan kilpailutuspäätöksissä ei pidä piiloutua EU-direktiivien tai hankintalain taakse.

– Tosiasia on, että  direktiivi ja lainsäädäntö raamittavat julkisia hankintoja, mutta kunnat asettavat vielä omia tiukempia kriteereitään päälle. Lisäksi kuntien kilpailutusosaaminen on ohutta.

Kuntien julkiset hankinnat ovat 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 22,5 miljardilla eurolla. Kuntien tekemien julkisten hankintojen välittömien työllsiyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 80 000 henkilötyövuotta.