Filatov: Omaishoidon tuen maksaminen siirrettävä Kelalle

Ajankohtaista 15:42

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov haluaa siirtää omaishoidon tuen maksamisen Kelalle.

– Omaishoitajat tekevät erittäin tärkeää inhimillistä työtä hoitaessaan omaisiaan ja läheisiään. Omaishoito mahdollistaa monille ihmisille kotona asumisen laitoshoidon sijaan. Vanhustenhoiva romahtaisi ilman asialleen omistautuneita omaishoitajia, Filatov toteaa.

– Omaishoitajat ansaitsevat yhdenvertaisen kohtelun. On huolestuttavaa, että monissa kunnissa on lähdetty osana säästötoimenpiteitä karsimaan omaishoidon tukea ja palveluita, Filatov ihmettelee.

Kaikki kunnat eivät varaa omaishoitoon riittäviä määrärahoja. Jopa samassa kunnassa tuen saa eri perustein alku- ja loppuvuodesta. Tuen saannin ehdot kiristyvät, kun rahat käyvät vähiin loppuvuodesta.

– Nykyisessä järjestelmässä asetetaan omaishoitajat aivan eriarvoiseen asemaan eri puolilla Suomea, Filatov arvioi.

Hänen mukaansa omaishoidon tulee koostua omaishoidon tuen palkkiosta, jonka maksaisi Kansaneläkelaitos, sekä omaishoitoa tukevista palveluista ja vapaapäiväjärjestelyistä, jotka kirjattaisiin kunnan ja omaishoitajan ja hoidettavan välillä omaishoitosopimukseen.

– Omaishoitosopimus perustuisi hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Edellytysten arviointi omaishoidon tuen saamiseksi pitää toteuttaa koko maassa yhdenmukaisella arviointitavalla, jonka yksityiskohdista päättäisi sosiaali- ja terveysministeriö asetuksella, vaatii Filatov.

Filatov puhui tänään tiistaina Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n syyskokouksessa Hämeenlinnassa.