Filatov: SDP:n puheenjohtajalle työrauha

Ajankohtaista 14:54

Tarja Filatov

Suomi ei saa mennä rikki. Olemme yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Talouden tasapainottamista suurempi haaste on yhteiskunnallisen eheyden vahvistaminen. Ongelmat eivät ratkea yksin euroilla, hallituksen tekemillä budjeteilla, eivät edes opposition vaihtoehtobudjeteilla.

Köyhyyttä voidaan vähentää rahalla, mutta köyhyyden syiden ehkäisemiseen tarvitaan laajempikantoisia lääkkeitä.

Työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vaativat nopeita ja tehokkaita ratkaisuja. Se, että työpaikkoja synnytetään lisää, on välttämätöntä, mutta lisäksi tarvitaan erityistä tukea, jotta jokainen voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja päästä kiinni syntyviin työpaikkohin. Yhteiskunnan eriarvoistumisen ehkäisy ja hyvinvointivaltion päivittäminen globaaliin maailman ja uuteen työhön on sosialidemokraattisen politiikan ydintä. Tässä työssä Suomi tarvitsee vahvan sosialidemokraattisen liikkeen kokemusta ja osaamista.

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana olen hämmentyneenä ja hieman huolissani seurannut SDP:n puheenjohtajuuden ympärillä käytyä keskustelua puoli vuotta ennen puoluekokousta. Emme saa hukata asioita ja kuvitella, että monimutkaisiin ongelmiin on helppoja ratkaisuja. On mentävä syvemmälle sisältöihin ja tehtävä enemmän töitä ratkaisuhakuisesti.

Toivon, että henkilöspekulaatioiden sijaan käytämme osaamisemme ja voimamme siihen, että löydämme sosialidemokraattisia ratkaisuvaihtoehtoja asiakysymyksiin. Nyt on aika antaa  puolueen puheenjohtajalle työrauha johtaa puoluetta tässä työssä.