Filatov: Tasa-arvovaje uhkaa kasvua

Ajankohtaista 15:56

Tarja Filatov

─ Kasvun käynnistyttyä on vähennettävä tasa-arvovajetta, sanoo SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov. Hän puhui tänään lauantaina Hämeenlinnassa sosialidemokraattien joulupuurolla.

─ Lamalla on kolme aaltoa. Ensin sakkaa talous, sitten työllisyys ja kolmantena syntyy sosiaalinen lama. Kun nousu käynnistyy, ketju kulkee toisin päin. Sosiaalisen laman varjo jää pitkäksi, ellei eriarvoisuutta aktiivisesti ja tietoisesti ehkäistä, Filatov huolehtii.

Kasvu ja työllisyys ovat keskeisiä asioita hyvinvointivaltion turvaamisessa.

─ Tästä olen hallituksen kanssa täysin samaa mieltä. Mutta ne eivät yksin riitä. Kyse on siitä, miten hedelmät jaetaan. Suomen suurin haaste ei ole talous, vaan sosiaalisten repeämien ehkäisy.

Hallituksenvuoden 2018 budjettiesityksessä arvioidaan, että niiden kotitalouksien määrä, jotka saavat täydentävää toimeentulotukea kasvaa.

─ Siis toimeentulotuen tarve kasvaa, vaikka työllisyys on parantunut! Tämä on varsin poikkeuksellista.

Esimerkiksi kelan toimeentulotukimenot kasvoivat elokuuhun terveydenhuoltomaksujen korotusten ja lääkekorvausleikkausten vuoksi 24 miljoonalla. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on ns. työttömyysturvan aktiivimalli, joka vaatii työtöntä löytämään työtä, jotta voisi saada täyden työttömyysturvan. Sen arvioidaan lisäävän asumistuki- ja toimeentulotukimenoja noin 14 miljoonaa, asumistuen leikkausten seurauksena toimeentulotukimenojen arvioidaan kasvavan 16 miljoonaa.

─ Nämä luvut eivät ole opposition panettelua, vaan arviot löytyvät hallituksen omista lakiesityksistä, Filatov muistuttaa.

─ Työllisyyden ja eriarvoisuuden näkökulmasta toimeentulotukiasiakkuuksien lisääminen on hulluinta mitä voi tehdä. Toimeentulotuki on etuuksista se, jonka varassa olevan on kaikkein vaikein ottaa vastaan keikkatöitä. Pienistä ansiotuloista saatu hyöty leikkautuu kokonaan pois. Köyhyysasiantuntijat kutsuvat toimeentulotukea työttömyysansaksi, koska se leikkaa toisin kuin työttömyysturva, satunnaiset työtulot lähes kokonaan pois.

Hallituksen olisi pikaisesti arvioitava säästöjään työllisyyden näkökulmasta ja tehtävä kaikkensa, jotta toimeentulotuen varaan joutuvien kotitalouksien määrä vähenee. Viisainta olisi aloittaa perumalla työttömyysturvan aktiivimalli, Filatov linjaa.

─ Hallitus on ollut hyvin huolissaan työvoiman tarjonnasta. Jos halutaan purkaa sosiaaliturvan byrokratialoukkuja ja helpottaa keikkatöiden vastaanottamista, kannattaa aloittaa toimeentulotukiasiakkuuksien vähentämisellä.