Filatov: Työllisyyden vahvistaminen vaatii toimivaa asunto- ja liikennepolitiikkaa

Ajankohtaista 17:39

Tarja Filatov

Moderni työpolitiikka yhdistää työelämän, asumisen ja julkisen liikenteen, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov.

Suomeen on luotava pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen, hallituskaudet ylittävä strateginen asumisen, maankäytön- ja kaupunkipolitiikan ohjelma.

– Ohjelmassa on pureuduttava kasvukeskusten asuntotilanteen parantamisen lisäksi väestöltään vähenevien alueiden kysymyksiin sekä asunto- ja liikennepolitiikan yhteen sovittamiseen.

– Suomen väestönkasvu keskittyy suuriin kaupunkikeskuksiin. Asuntojen puute erityisesti metropoli-alueella on työvoiman liikkuvuuden ja näin myös talouskasvun jarru. Kohtuuhintaiset asunnot ovat välttämätön edellytys työpaikkojen synnylle, Filatov muistuttaa.

– Asuntopula johtaa kohtuuttoman kalliisiin vuokriin. Pienet palkat ja kalliit vuokrat lisäävät yhteiskunnan asumistukimenoja. Vastaus ongelmaan ei ole asumistuen leikkaus. Se synnyttää työssäkäyvän köyhälistön ja tekee esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottamisen vaikeaksi. Vastaus on runsaampi laadukas vuokra-asuntotuotanto.

Filatovin mukaan ARA-tuotannon lisääminen ja tukeminen pitkällä korkotuella auttaa tilannetta.

– Lisäksi kunnille on luotava kannustimena kohdennettu kunnallistekninen infra-avustus ARA-tonttien kaavoittamiseen. Samaan aikaan on purettava tarpeettomia asumisen hintaa nostavia normeja. Esimerkiksi väestönsuojien rakentamisesta voitaisiin luopua, asemakaavojen liiallista yksityiskohtaisuutta voidaan keventää, autopaikkojen määrää voitaisiin alentaa alueilla, jotka ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja ARA-vuokra- asunnoissa autopaikkoja voisi olla vähemmän.

Valtion asuntotuotannon tarjontatuet on kohdistettava yksinomaan 40 vuoden korkotukeen aidosti yleishyödylliselle rakennuttajalle. Pitkä korkotukijärjestelmä on uudistettava siten, että omavastuukorot saadaan kilpailukykyiselle tasolle.

– Asuntopolitiikka on koko Suomen asia, sillä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute paitsi hidastaa työvoiman liikkuvuutta vaikeuttaa yritysten ja julkisen sektorin työvoiman saamista ja hidastaa talouskasvua.

Filatovin mukaan kohdennettuja toimia tarvitaan myös siellä missä väki vähenee, koska asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Arvonsa menettäneet asunnot vaikeuttavat työn perässä muuttamista ja ikääntyneiden mahdollisuutta muuttaa palveluiden lähelle kaupunkiin.

– Toimivat työmarkkinat vaativat liikkuvaa työvoimaa. Kyse on ammatillisesta liikkuvuudesta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta. Hallitus puhuu paljon työmarkkinoiden työlainsäädännöllisestä dynamiikasta ja joustavoittamisesta ja leikkaa työttömyysturvaa, mutta unohtaa perusasian. Työssäkäyvillä ihmisellä on oltava kohtuuhintainen koti, josta pääsee työpaikalle.