Filatov: Vapaaehtoistoimintaa ei voi tilata tai kilpailuttaa

Ajankohtaista 14:13

Tarja Filatov

Kansalaisjärjestöt edistävät hyvinvointia ja tuottavat yhteiskunnallista hyötyä.

-Niitä ei saa alistaa markkinoille sote-uudistuksessa, sanoo SDP:n kansanedustaja, Reumaliiton valtuuston puheenjohtaja Tarja Filatov liiton aluepäivillä Mäntsälässä.

– Järjestöt tekevät työtään lähellä kansalaisten arkea. Puolustavat ihmisten palveluiden saatavuutta ja ehkäisevät eriarvoistumista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnassa painottuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ammattiavun rinnalla vertaistuki on tarpeen. Toiminnan, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden kautta syntyy sosiaalista pääomaa, joka kantaa vaikeissa tilanteissa.

– Sote-uudistuksen yksi tavoite on kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Järjestötoiminta lisää yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi. Tämän tulee koskea sote-uudistusta. Kansalaisjärjestöjen voimavarat saattavat hävitä tilaaja-tuottajamallissa.

Filatov muistuttaa, että vapaaehtoisuutta ei voi kilpailuttaa ja tilata.

– Julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt voivat toimia yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseksi. On löydettävä uusia kumppanuuden malleja. Kilpailutus ei toimi kaikessa.