Gazaan tarvitaan välitön tulitauko

Ajankohtaista 06:54

Gazan tilannetta ei ratkaista aseilla. Israelin suorittamat ilmaiskut ja maavoimien toiminta alueella ovat tuomittavia. Sotilaalliset toimet ovat jo aiheuttaneet kohtuutonta kärsimystä koko alueen väestölle ja erityisesti suojattomille siviileille kuten perheille, lapsille ja vanhuksille.

Gazassa on jo yli 1000 ihmistä menettänyt henkensä Israelin iskuissa. Nyt on välttämätöntä saattaa aikaan välitön tulitauko alueelle, kuten Egyptin presidentti Mubarak on esittänyt ja jota ehdotusta myös USA ja EU ovat tukeneet ja kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1860 on todettu. Israelin tulee välittömästi keskeyttää sotilaallinen operaationsa Gazassa ja vetää joukkonsa alueelta.

Jatkamalla sotilaallista toimintaa Gazan alueella Israel vaarantaa vakavalla tavalla suhteitaan Euroopan unioniin mm. liittyen suhteita määrittävän sopimuksen syventämisneuvotteluihin. Tällaisten olosuhteiden vallitessa ei ole mitään mahdollisuutta jatkaa EU:n ja Israelin välisiä neuvotteluja keskinäisen yhteistyösopimuksen uudistamisesta.

Jatkamalla väkivallan kierrettä vain vahvistetaan ääriliikkeiden kannatusta alueella. On tuomittavaa, että HAMAS ampuu raketteja Israelin alueelle vaarantaen näin Israelin valtion kansalaisten turvallisuuden. Tällä toiminnallaan HAMAS jakaa vastuun kriisin syistä ja sen pitkittymisestä ja syventymisestä.

Tulitaukoa valvomaan Gazassa on välittömästi asetettava kansainvälinen monitorointielin. Sen tulee huolehtia sekä Israelin että Palestiinan turvallisuusintresseistä. Alueen turvallisuustilanteen ratkaisemiseksi on kutsuttava koolle alueellinen turvallisuuskonferenssi. Sen koolle kutsumisessa EU:n ja YK:n tulee olla aloitteen tekijöinä.

Gazan alueen väestön elintarvike- lääke- ja polttoainehuolto on turvattava ja taattava humanitäärisen avun esteetön pääsy alueelle. Myös toimittajille on annettava mahdollisuus objektiiviseen tiedonvälitykseen alueen tapahtumista.