Guzenina-Richardson: Hallituksen puututtava rahaa nielevään keikkalääkärijärjestelmään

Ajankohtaista 10:54

Sdp:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson ihmettelee hallituksen haluttomuutta puuttua lääkäritoiminnan ulkoistamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

– Hallitus vaatii kuntia maltillisiin palkkaratkaisuihin edellytyksenä valtion tukirahan saantiin. Samaan aikaan kunnat joutuvat lääkäripulan vuoksi turvautumaan kalliisiin keikkalääkäreihin ja esimerkiksi päivystystoimintojen ulkoistamiseen. Valtiovarainministeri Katainenkin on asiasta puhunut, mutta käytännön toimia terveydenhuollon rahareiän tukkimiseen ei kuulu, Guzenina-Richardson ihmettelee.

Guzenina-Richardsonin mukaan on puututtava lääkäreiden niin sanottuun lailliseen veronkiertoon, joka mahdollistaa osan palkkatuloista maksettavaksi kevyemmin verotettuna. Muiksi keinoksi hän sanoo terveyskeskustyön joustavoittamisen ja palkitsemisjärjestelmän uudistamisen.

– Kun kunnissa pitää saada aikaan säästöjä, pitäisi lääkärit ja muu hoitohenkilökunta saada töihin kuntien omille palkkalistoille. Keikkalääkäri maksaa veronmaksajille kohtuuttomasti virkasuhteiseen lääkäriin verrattuna.

Keskikokoisen kaupungin terveyskeskuspäivystyksen pyörittäminen ostolääkäreillä maksaa jopa 200 000 euroa enemmän vuodessa kuin virkalääkäripäivystys.

Guzenina-Richardson viittaa LL Timo Mäntysen väitöstyöhön, jonka mukaan vuokralääkäreiden palkkakustannukset olivat 26 euroa potilasta kohden, kun vastaava luku virkalääkäreillä on 17 euroa. Mäntysen mukaan lisälaskua syntyy myös keikkalääkäreiden tavasta jatkolähettää potilaita erikoissairaanhoitoon herkemmin kuin vakituisessa virassa työskentelevät kollegansa.

– On kestämätöntä, että kunnan palkkalistoilla työskentelevä hoitohenkilökunta joutuu joustamaan jo valmiiksi niukoista palkoistaan, mutta keikkalääkäreistä ja muusta vuokratyövoimasta aiheutuviin kasvaviin kustannuksiin ei puututa.