Haatainen: Hallituksen markkinamallissa vaarana hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu

Ajankohtaista 16:33

Tuula Haatainen

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseksi edellyttää julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämistä perusterveydenhuollon ja osittain myös erityisterveydenhuollon osalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen muistuttaa hallitusta, että tämä ei ole uudistuksen alkuperäisten, yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista.

”Hallituksen markkinaehtoisesta valinnanvapausmallista on tullut itsetarkoitus. Malli on tehty suurten yritysten ja markkinoiden ehdoilla,” Haatainen kiteyttää.

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote-maakuntakokonaisuus yhdessä nyt esitetyn markkinavetoisen valinnanvapausmallin kanssa tarkoittaisi Haataisen mukaan sitä, että palveluketjut hajoavat.

”Tämä taas vaikeuttaa hyvien hoitokokonaisuuksien aikaansaamista ja kustannusten hillintää. Kustannusten kasvaessa seurauksena on joko asiakasmaksujen nousu tai palveluvalikoiman karsiminen. Suurena vaarana siis on, että ihmisten väliset hyvinvointi- ja terveyserot tulevat kasvamaan.”

Asiantuntijat ovat laajasti arvioineet, että hallituksen esitys tulee lisäämään kustannuksia, pirstaloimaan toimijakenttää, heikentämään yhdenvertaisuutta ja paisuttamaan hallintoa aivan tarpeettomasti.

Haatainen korostaa, että SDP kannattaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä laajempiin kokonaisuuksiin. Puolue on sitoutunut sellaisen sote-ratkaisun tekemiseen, missä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja erojen kaventaminen, peruspalvelujen vahvistaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

”Kannatamme sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tekemistä ja kannatamme ihmisten valinnanvapauden lisäämistä, mutta markkinaohjauksen sijasta luotamme julkiseen ohjaukseen, koska kyseessä on verovaroin tuotetut palvelut,” Haatainen päättää.