Haatainen kiirehtii selvitystä turvapaikanhakijoista

Ajankohtaista 19:34

Eduskunnan toinen varapuhemies, SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen kiirehtii selvityksen tekemistä turvapaikanhakijoiden oikeuksista.

– Sisäministeri Kai Mykkänen on ilmoittanut käynnistäneensä selvityksen turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisesta. Tämä selvitys tulee tehdä kiireellisesti. Turvapaikanhakijoiden kohdalla prosessin oikeusturvassa ja jälkikäteisestä oikeussuojassa on usein kyse ihmisten hengestä ja oikeudesta elämään, sanoo Haatainen.

Haataisen mielestä selvityksen tekemisen ajaksi on turvapaikkahakemusten käsittely keskeytettävä.

– Hakemusten käsittely voidaan aloittaa sitten, kun selvitys turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisesta turvapaikkaprosessin eri vaiheissa on valmis ja mahdolliset korjaustoimenpiteet toteutettu.

Ongelmat turvapaikanhakijoiden oikeusturvassa ovat olleet laajalti esillä julkisuudessa ja ne juontuvat osittain syyskuussa 2016 voimaan tulleista ulkomaalaislain muutoksista (646/2016). Tällöin ulkomaalaislakiin tehtiin useita tiukennuksia koskien turvapaikka-asioihin liittyvien valitusten valitusaikoja sekä oikeusavun saatavuutta.

– Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori arvosteli tehtyjä muutoksia (HS 4.4.2018) ja katsoi niiden heikentävän turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Samaa viestiä ovat kertoneet useat turvapaikka-asioiden parissa työskentelevät lakimiehet, järjestöt ja vapaaehtoiset, perustelee Haatainen.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamassa, 22.3.2018 julkaistussa kansainvälisen suojelun myöntämisperusteita koskevassa tutkimuksessa todettiin, että maahanmuuttoviraston linjassa on tapahtunut merkittävää tiukentumista.

– Tutkijat ovat osoittaneet, miten kansainvälisen suojelun tarpeeseen liittyvä todistelukynnys on noussut kohtuuttoman korkeaksi, lisää Haatainen.