Hallituksen korjattava soten ongelmakohdat

Ajankohtaista 09:34

Sirpa Paatero

– Hallituspuolueilla on vielä valtavan suuri työ tehtävänä, jos se aikoo saada kunnialla sote-uudistuksen maaliin. Siksi olisikin parempi keskittyä olennaiseen, eikä tuhlata energiaa opposition arvostelemiseen, toteaa kansanedustaja, Sirpa Paatero (sd) hallituspuolueista eilen tulleeseen arvosteluun.

Hallituksen sote-ja maakuntauudistuksen lausuntokierros päättyi äskettäin. Esitykseen tuli 760 lausuntoa eri tahoilta: kunnilta, järjestöiltä, kolmannen sektorin toimijoilta, maakuntaliitoilta, sairaanhoitopiireiltä ja muilta.

– Lausunnoissa tyrmäyksen saivat mm. pakkoyhtiöittäminen ja maakunnan palvelutuotannon erottaminen erilliseen palvelulaitokseen. Myös uudistuksen aikataulu ja omaisuuden siirtomalli saivat lausuntokierroksella murska-arvion. Kritiikki on nyt tullut niin laajalta rintamalta, ettei hallitus voi jättää sitä huomioimatta jatkovalmistelussa, vaatii Paatero.

Keskustan ministerit Rehula ja Vehviläinen ovat todenneet useaan otteeseen, että lausunnot otetaan huomioon valmistelussa.

– Odotan, että ministerit pitävät sen, mitä ovat sanoneet. Soten toimijakentän viesti on selkeä: muutoksia on tehtävä tai esityksellä ei ole edellytyksiä mennä läpi.

Lausunnoissa nostettiin esille samoja asioita, joihin SDP on esittänyt parannuksia jo aiemmin syksyllä. Demareiden mallissa ei ole tarvetta pakkoyhtiöittämiseen eikä palvelulaitokseen, vaan palvelut voidaan järjestää ja tuottaa julkinen toimija, täydennettynä yritysten ja kolmannen sektorin palveluilla. Näin säilytettäisiin parhaiten myös palveluiden integraatio, eli palveluketjut, joka oli eräänä kantavana tavoitteena sote-muutoksessa.

Demareiden esityksessä ei myöskään siirryttäisi tilaaja-tuottaja-malliin, joka on todettu tehottomaksi jo monissa kaupungeissa ja muissa Pohjoismaissa. Kyseenalaista ovat myös kolmen miljardin euron kustannusten nousun leikkaukset hallituksen esittämillä malleilla. Kuntien itsehallinnon rajoittaminen sekä verotuksen että tehtävien osalta sai myös varsin tiukan tyrmäyksen lausuntopalautteissa. Kunnat ovat hoitaneet talouttaan vastuullisesti, joten verotuksen rajoituksiin ei ole tarvetta ja demareiden mallissa kunnat voivat myös olla ainakin osin tuottajina sote-palveluissa, vaikka järjestämisvastuu siirtyisikin laajemmalle tasolle.

– SDP on tarjonnut myös mahdollisuutta parlamentaariseen valmisteluun, jolla olisi parhaiten saavutettavissa kestävä yhteinen lopputulos, eikä muutoksiin jouduttaisi heti seuraavalla kaudella, muistuttaa Paatero.