Hallituksen yhtiöittämisvimma koskee myös neuvolatoimintaa

Ajankohtaista 14:08

Susanna Huovinen

SDP:n kansanedustaja, entinen peruspalveluministeri Susanna Huovinen hämmästelee hallituksen yhtiöittämisvimmaa, jonka kohteena ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa myös neuvolapalvelut.

– Sote-uudistus on päivittäin keskusteluissa ja asiantuntijat ovat laajalla rintamalla huolissaan uudistuksen yksityiskohdista. Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt asia on uudistukseen sisältyvä mahdollisuus yhtiöittää neuvolapalvelut, sanoo Huovinen.

– Suomalainen neuvolajärjestelmä on toiminnoiltaan huipputasoa, ja saa maailmallakin ansaittua huomiota. Kuka huolehtii palveluiden saumattomuudesta ja tiedonkulun toimivuudesta, jos neuvolat siirtyvät yhtiöiden hoidettaviksi? kysyy Huovinen.

– Monet asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa neuvoloiden yhtiöittämistä kohtaan, aivan viime päivinä muun muassa THL:n asiantuntijat ja lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila. THL totesi, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut on syytä jättää valinnanvapauden ulkopuolelle sotessa.

– Vaarana on, että palveluntuottajaa vaihtavien perheiden tiedot eivät seuraa perässä seuraavaan toimipaikkaan, jolloin palveluiden jatkuvuus heikkenee ja avunsaanti mahdollisissa ongelmatilanteissa hidastuu. Erityisen tärkeää jatkuvuus on pitkäaikaissairaiden ja esimerkiksi vakavista allergioista kärsivien lasten kannalta.

– Neuvoloiden vahvuus on aina ollut pitkäkestoisissa asiakassuhteissa. Lapsiperheiden säännölliset käynnit takaavat jatkuvuuden lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa. Niin lapsen kuin koko perheen hyvinvointia pystytään seuraamaan säännöllisesti ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin päästään kiinni jo hyvissä ajoin. On myös varmistettava, että neuvoloiden tiedot siirtyvät jatkossakin kouluterveydenhuoltoon.

– Pääministeri Sipilä on luvannut muutoksia sote-esitykseen lausuntokierrokselta tulleen palautteen perusteella. Neuvolapalvelut pitää vakavasti arvioida tässä yhteydessä uudelleen ja jättää se valinnanvapauden ulkopuolelle uudistuksessa. Nyt tämä on vielä mahdollista tehdä, ja taata neuvoloiden hyvä ja ennaltaehkäisyn kannalta äärimmäisen tärkeä toiminta jatkossakin, päättää Huovinen.