Hallitus ei uskaltanut selvittää miljoonahuojennusten perustuslaillisuutta

Ajankohtaista 14:34

kaupunkimaisema

Eduskunnan äänestyksessä tänään hallituspuolueiden kansanedustajat torppasivat perintö- ja lahjaveron muutoksen lähettämisen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. SDP vaati asian perustuslaillista tutkimista.

– Asia olisi ollut olennaisen tärkeä selvittää yhdenvertaisuuden kannalta, sanoo kansanedustaja Timo Harakka.

– Sinänsä kannatettava alaikäisten ottaminen perintöverotuksen huojennuksen piiriin poistettiin hallituksen esityksestä, jottei yritysten ja maatilojen perimisen voimassa oleva huojentaminen vaarantuisi. Laajennus olisi tullut arvioida perustuslakivaliokunnassa, minkä pelossa laajennus peruttiin, jottei miljoonaperinnöt vaarantuisi, toteaa kansanedustaja Pia Viitanen.

– Eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti kansanedustajia sitoo se, että jos valiokunnassa valmisteltavaksi käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta, muistuttaa kansanedustaja Krista Kiuru.

– Samaa ongelmaa käsiteltiin jo vuonna 2008, toteaa Harakka. Tuolloin perustuslakivaliokunta katsoi, että sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan omaisuuden voi periä – muttei mitä tahansa muuta, esimerkiksi asunto- tai osakeomaisuutta. Silloinen porvarihallitus kuitenkin veti lakiesityksensä vähin äänin käsittelystä, jottei perustuslakivaliokunnan alustavasti valmistelemaa linjaa tarvitsisi laittaa täytäntöön uutta lakia säädettäessä.

Hallitus ei uskaltanut selvittää miljoonahuojennusten perustuslaillisuutta valtiovarainvaliokunnassa, eikä hallituspuolueiden äänin eduskuntakaan enää sitä edellyttänyt.