Heinäluoma: Muutoksen tuulet puhaltavat

Ajankohtaista 08:54

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoman mielestä huhtikuun eduskuntavaalien viesti oli selvä. Kansalaiset odottavat selvä suunnanmuutosta hallituspolitiikkaan. Kiviniemen hallitus menetti eduskuntaenemmistönsä ja hallituspuolueet kärsivät yhteensä lähes 30 paikan tappion. On uuden politiikan aika.
 
Tämä viesti on otettava vakavasti, kun uutta hallitusta käydään vapun jälkeen kokoamaan. Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet, ja tämä on kaikkien hallitusneuvotteluihin käyvien puolueiden tunnustettava.
 
Työllisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat nyt niitä asioita, joita kansalaiset puolueilta odottavat ja joiden ympärille on uuden hallituksen ohjelmaa rakennettava.
Monipuolueyhteistyössä kukaan ei sanele eikä kukaan päätä yksin. Hallitusneuvottelut vaativat kompromisseja, mutta kompromissien suunnan täytyy olla linjassa kansalaisten vaaleissa ilmaiseman tahdon – muutostahdon kanssa. Puolueiden tehtävänä on nyt lukea oikein kansalaisten lähettämää viestiä. Poikkeuksellisen suurta lukutaitoa tässä ei kuitenkaan vaadita.
 
Kansalaisten odotukset uuden hallituksen rakentamisessa kohdistuvat nyt kolmeen suurimpaan puolueeseen. Niiden on toimittava vastuullisesti ja haettava yhteistyön mahdollisuuksia ilman turhia viivytyksiä tai ylimääräisiä kromeluureja. 
 
Parempi työllisyys on nostettava kaikkea politiikkaa yhdistäväksi asiaksi ja tämän täytyy näkyä jo mahdollisen hallitusyhteistyön ensimetreistä lähtien. Yhteiskunnan on otettava oma vastuunsa työllisyydenhoidosta. Markkinat eivät riitä varmistamaan nuorten työhönpääsyä tai pitkäaikaistyöttömien auttamista. Nuorille työmahdollisuus, nuorisotyöttömyyden lopettaminen on ensimmäinen asia, johon vastauksia tarvitaan. Paranevasta työllisyydestä syntyy hyvinvointia kotitalouksille ja toimintamahdollisuuksia myös julkiselle vallalle.
 
Valtiontalouden velkaantuminen on katkaistava, jotta Suomi ei suistu Etelä-Euroopan tielle. Tämä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja estämällä samanaikaisesti kansan syvenevä kahtiajakoa. Siksi veropolitiikassa tarvitaan suunnanmuutos: pääomatuloja saavien on otettava oma osuutensa laman laskun maksamisessa. Julkisen talouden säästöjä on haettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla: siksi on oltava rohkeutta käydä käsiksi myös elinkeinotukiin, jotka ovat uudelleen nousseet useamman miljardin luokkaan.
 
Kansan kahtiajaon ja eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen on Suomen tulevaisuuden suuria kysymyksiä. Vaalien jälkeiset kannanotot – mm. eduskunnan puhemies Ben Zyskowiczin tuoreet kannanotot ovat ilahduttavia. On syytä muistaa, että nämä puheet testataan hallitusohjelmaneuvotteluissa: siinä tulee näkyviin todellinen valmius suunnanmuutokseen eriarvoistumisen pysäyttämisessä. 
 
EU-maiden velkakriisiä on ratkaistava vastuullisella tavalla – tuntien vastuuta myös suomalaisten veronmaksajien edessä. Kansalaiset odottavat tässäkin muutosta ja se täytyy hallitusneuvotteluihin käyvien tunnustaa. Pankkien ja sijoittajien vastuu ja veronmaksajien vastuiden rajaaminen ovat ainoita kestäviä periaatteita, johon tässä voidaan pidemmällä aikavälillä kestävästi nojata. Rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen perinpohjainen uusiminen täytyykin olla Suomen tavoitteena, jotta kriiseistä päästään eroon.
 
Kevät on uuden rakentamisen, valon ja uuden toivon aikaa. Näin on erityisen voimakkaasti tänä vappuna. On aika käydä käsiksi töihin.