Huovinen: Työkyvyttömyyden syihin puututtava

Ajankohtaista 11:32

– Jos haluamme pidentää työuria, on puututtava työkyvyttömyyden syihin, vaatii kansanedustaja Susanna Huovinen. Hänen mukaansa mielenterveyden ongelmat ovat suuri syy ihmisten työkyvyttömyyden taustalla ja siksi tarvitsemme lisää avointa keskustelua siitä, miten voisimme puuttua syihin ilmiön taustalla.

– On rohkeasti puhuttava siitä, mikä saa ihmiset uupumaan, miksi jo nuoret kokevat olevansa syrjässä ja miten voisimme yhteiskunnassa laajemmin kannustaa ja kehua, Huovinen totesi.

Susanna Huovinen peräänkuulutti myös työyhteisöihin parempaa sietokykyä mielenterveysasioissa.
– Mielenterveyden ongelmat eivät saisi automaattisesti tarkoittaa työelämästä luopumista. Meillä on oltava nykyistä parempi valmius kohdata nämä asiat myös työyhteisöjen sisällä ja luoda työtehtävistä sellaisia, joista voi selvitä, Huovinen edellytti.

Huovisen mukaan yhteiskunnassa on nähtävissä piirteitä, joissa toisen ihmisen erilaisuus koetaan uhkana.

– Tämä ei koske vain kuumana käyvää rasismi- ja maahanmuuttokeskustelua, vaan kaikkea erilaisuutta – myös mielenterveysongelmista kärsivät joutuvat kohtaamaan mitätöintiä ja nimittelyä. En tunnista tällaista Suomea omakseni. Tarvitsemme lisää avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. Toinen ihminen on aina lähimmäisemme ja arvokas sinänsä, olipa hän kuinka erilainen tai erilaisessa elämäntilanteessa kuin me itse, Huovinen sanoi.

Susanna Huovinen piti hyvänä sitä, että hallitusohjelmassa luvataan puuttua mielenterveyden ongelmiin ajoissa ja taataan lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Mielenterveyslain uudistus on tässä työssä keskeinen elementti. Huovisen mukaan tavoitteita vahvistaa sekin, että hallitusohjelmaan tuli omaksi kokoavaksi teemaksi syrjäytymisen, köyhyyden ja terveysongelmien vähentämisen toimintaohjelma.

Huovinen puhui Jyväskylässä Mielenterveyden keskusliiton tilaisuudessa Ei hullumpi päivä! Tilaisuus oli osa Mielenterveysviikkoa ja juhlisti samalla 40-vuotiasta Mielenterveyden Keskusliittoa.

Mielenterveysviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Lisää vuosia elämään – lisää elämää vuosiin. Tällä halutaan korostaa elämän tärkeyttä vaikeuksienkin keskellä. Mielenterveysviikkoa on vietetty jo 1970-luvulta lähtien.