Ihalainen Keskisuomalaisessa: Hallituksen kovalle työvoimapolitiikalle on olemassa inhimillisempi vaihtoehto

Ajankohtaista 11:23

Lauri Ihalainen

SDP:n Lauri Ihalainen esittelee tänään Keskisuomalaisessa (5.2.) seitsemän vaihtoehtoa hallituksen ajamalle työvoimapolitiikalle, johon kuuluu mm. laajaa vastustusta herättänyt aktiivimalli. Ihalaisen vaihtoehdossa luodaan työttömille työllistymisen tukitoimia ja panostetaan koulutukseen.

”Aktiivimalli johtaa toimeentulotukimenojen kasvuun. Hallituksen arvioima 10 milj. euron panostus tarkoittaa, että arviolta 25 000 ihmistä siirtyy sen myötä ansioturvalta toimeentulotuen varaan. Ansioturvassa rahoituksessa ovat mukana työantajat, toimeentulotuen maksaa kokoaan yhteiskunta”, toteaa Ihalainen Keskisuomalaisessa.

Ihalaisen mukaan hyvä työttömyysturva ja koulutuksen lisääminen parantavat työmarkkinoiden joustavuutta, sillä ne mahdollistavat työntekijöiden entistä paremman liikkuvuuden työpaikasta ja yrityksestä toiseen ja kannustavat näin työntekijää ottamaan myös riskejä.

”Työttömyysturvan aikana tulisi voida opiskella nykyistä selvemmillä säännöillä. Kaikkiaan työttömyysturvaa tulisi tarkastella isona kokonaisuutena, ei tuoda siihen muutoksia lohko kerrallaan. Hallitukselta olisi viisautta kuunnella nyt tulevaa kritiikkiä, ja jättää runnomatta eteenpäin vireillä oleva aktiivimalli 2. Nykyisen hallituskauden opetus on, että asioiden valmistelussa tulisi palata kolmikantaan”, Ihalainen sanoo.

Ihalainen kantaa huolta nykyisestä poliittisesta ilmastosta, jossa sopimusyhteiskuntaa pyritään horjuttamaan.

”Muuttaminen markkinointiyhteiskuntaan näkyy aktiivimallissa sekä sotessa. Hallituksen valintojen taustalla voi vaikuttaa ideologinen väristys, että kolmikanta on uudistusten jarruna. Sillä on kuitenkin pystytty aidolla yhteistyöllä laajoihin työeläkejärjestelmän ja työttömyysturvan reformeihin”, Ihalainen jatkaa haastattelussa.

Keskisuomalaisessa julkaistu Ihalaisen seitsemän kohdan ohjelma:

  1. Polku tulevaisuuteen -ohjelma tarjoaa koulutusta, kuntoutusta ja työllisyystoimia 69000 työttömälle tai ilman koulutuspaikkaa jääneelle nuorelle. Keski-Suomi voisi toimia pilottina.
  2. Aktiivisen työvoimapolitiikan rahoituksen huomattava nosto, sisältäen työnantajille palkkatukirahoitusta. Vastaava rahoitus Tanskassa ja Ruotsissa on kolminkertaista verrattuna Suomeen.
  3. Kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen. Poistetaan yhdistysten toimintaa haittaava 3000 henkilön palkkatukityöllistämisen katto.
  4. Kolmen kuukauden kestoinen 700 euron työllistämisseteli. Työnantaja saisi setelin alennuksena työvoimakuluihin ja työntekijä hänelle kuuluvan palkan.
  5. Muutosturvamallin ja lomautusjärjestelmän samanaikainen kehittäminen. Lomautusaika tulisi hyödyntää suunnitelmalliseen työntekijöiden koulutukseen. Tämä vaatii neuvottelijoiden istumista kolmikantapöytään.
  6. Maksuttoman oppivelvollisuuden laajentaminen koko toista astetta koskevaksi. Se ehkäisisi nuorten syrjäytymistä, parantaisi työllistymistä ja pidentäisi työuria.
  7. Ammatillisen ja erityisesti ammatillisen aikuiskoulutuksen reformi. Myös tämä olisi kolmikantapöydän neuvotteluaihe. Koulutus kohentaa työsuhdeturvaa ja joustavoittaa työmarkkinoita. Koulutusrahasto tukisi työelämän koulutustarpeita nykyistä laajemmin.

Lauri Ihalaisen haastattelu on julkaistu tänään maanantaina 5.2.2018 Keskisuomalaisessa.