Ihalainen: Kohtaantohaasteeseen tarvitaan eri politiikkalohkojen yhteisiä pidempiaikaisia ratkaisuja

Ajankohtaista 13:25

Lauri Ihalainen

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen ottaa kantaa kirjoituksessaan työelämän kohtaantohaasteeseen ja listaa keinoja haasteeseen vastaamiseksi. Samalla hän lähettää terveiset hallituksen budjettiriiheen aiheesta.

*********

Työn ja työntekijöiden kohtaamishaasteet voivat muodostua ennakoimattomana kasvun ja työllisyyden pullonkaulaksi.

Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia siksi, että ne vaativat useamman politiikan osa-alueen yhtäaikaisia ratkaisuja. Tarvitaan positiivista alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä perheiden elämäntilanteiden parempaa huomioimista. Tavoitteena tulee olla negatiivisen rakennemuutoksen kääntäminen positiiviseksi mahdollisuudeksi.

Keinoja voidaan hakea kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudella ja laittamalla mittavia panostuksia ammatilliseen peruskoulutukseen sekä uudelleen- ja muuntokoulutukseen. Tarvitaan yritysten ja työnantajien parempaa sitoutumista ja tukea mm. asunnon saannissa ja työpendelöinnin tukemisessa.

Eri maakunnissa – uusien maakuntahallintojen myötä – tarvitaan kuntarajat ylittävää elinkeino-, investointi- ja koulutuspoliittisia tavoitteita. Esko Ahon laatima esitys Lounais-Suomen rakennemuutoksen kääntämiseksi positiiviseksi mahdollisuudeksi alueen eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvalla siltasopimusmallilla on hyvä konsepti. Tällaisia maakuntia yhdistäviä siltasopimuksia tulisi aikaansaada – kunkin maakunnan olosuhteet tunnistaen – myös muissa maakunnissa. Esimerkiksi Keski-Suomessa ollaan nyt positiivisen kasvun vaiheessa, mutta samalla alueella on edelleenkin korkea työttömyys. Pula osaavasta työvoimasta ja korkea työttömyys on yhtäaikainen haaste purettavaksi. Haaste tulee olemaan kasvava myös siksi, että väestökasvu pääosin keskittyy kaupunkeihin ja maakunnallisiin keskuksiin.

Kehysriihessä tehtävien työvoiman kohtaamistoimista edistävien päätösten lisäksi tulisikin asettaa eri ministeriöiden ja työmarkkinaosapuolten yhteinen työryhmä, jonka tarkoitus olisi arvioida pidemmällä aikavälillä kohtaanto-haasteita ja kiinteästi työpaikka- ja rakennemuutosarvoihin perustuen. Työn tulisi valmistua niin, että tavoitteet olisivat käytettävissä viimeistään seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa.