Ihalainen omistajapolitiikasta: Valtion myyntikonttorin sijaan on turvattava Suomen etua

Ajankohtaista 10:40

Lauri Ihalainen

SDP:n kansanedustajan ja puolueen omistajapoliittista ohjelmatyötä vetäneen Lauri Ihalaisen mukaan valtion tulee omistajuudellaan turvata valtion strategisia intressejä.

– Valtioenemmistöisiä strategisen intressin pörssiyhtiöitä ovat olleet Fortum, Neste ja Finnair. SDP:n eduskuntaryhmä ei pidä järkevänä, että Nesteen omistusrajaa lasketaan 33,4 prosenttiin. On johdonmukaista ja huoltovarmuuden kannalta turvallisempaa, että myös Nesteessä omistusosuus säilyy Fortumin ja Finnairin tavoin yli 50 prosentissa.

Ihalainen muistuttaa, että Postin omistusosuuden tiputtaminen 50,1 prosenttiin ja siltä ylittävältä osalta omistuksen siirto kehitysyhtiön jalostettavaksi herättää suurta huolta Postin peruspalvelujen yhdenvertaisesta turvaamisesta erityisesti haja-asutusalueilla.

– Ennen kuin Postin omistuspohjaan tehdään mitään konkreettisia muutoksia, on tärkeätä vastata peruskysymykseen: Millaisen Postin Suomi ja kansalaiset tarvitsevat. Tämä visio on nyt hakusessa, vai onko sellainen olemassa hallituksen takataskussa?

– Varoituksen sana jo etukäteen. SDP ei pidä oikeana, että VR lähdetään pilkkomaan. Esimerkiksi kalustoyhtiön irrottaminen VR:sta johtaa yhtiön kokonaiskilpailukyvyn heikkenemiseen olosuhteissa, jossa henkilöliikenne avautuu kilpailulle.

Hallitus esittää uuden budjetin ulkopuolelle sijoittuvan Kehitysyhtiön perustamista. Ihalaisen mukaan huolena on, että hallituksen uuden yhtiön tarkoitus voi olla toimia pelkkänä yhtiöiden myyntikuntoon rouhijana.

– Kehitysyhtiön pitää aidosti tuottaa uutta arvoa ja olla omistajuutta luova sekä pääomarakennetta vahvistava yhtiö eikä myyntikonttori. Pelkästään uutta omaisuuden myyntikonttoria ei tarvita.