Ihalainen varoittaa: Onko yhtiöittämishallituksen seuraava siirto VR:n pilkkominen?

Ajankohtaista 14:29

Lauri Ihalainen

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan liikenneverkon yhtiöittämisaikeiden jatkoksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on aikeissa pilkkoa VR irrottamalla VR:n kalusto yhtiöön, joka vuokraisi verovaroilla hankittua kalustoa yksityisille toimijoille.

– Kalustoyhtiön irrottaminen VR:sta johtaa yhtiön kokonaiskilpailukyvyn rapautumiseen. Yksityisten toimijoiden ei tarvitsisi ottaa kalustoriskiä. Epäselväksi jäisi myös, miten kaluston kunnossapito hoidettaisiin. Onko sekin tarkoitus yhtiöittää muiden käyttöön?

VR ei varmastikaan pelkää henkilöliikenteen avaamista kilpailulle, mutta ei ole reilua, että VR pilkotaan ja halvaannutetaan sen kyky kilpailla tasaveroisesti. Seurauksena on myös, että rautatieliikennepalvelut tulevat vaarantumaan erityisesti pääratalinjan ulkopuolella.

Lisäksi on huomioitava, että EU:n neljäs rautatiepaketti ei pakota muodostamaan kalustoyhtiötä, vaan mahdollistaa kansallisen siirtymäajan kilpailun avaamiseen matkustajaliikenteessä. Paras vaihtoehto olisikin siis se, että VR voisi vuokrata kalustoaan asianmukaista korvausta vastaan alalle mahdollisesti haluaville yrityksille. Näin yhdistettäisiin tavoite liikenteen lisäämisestä ja valtionyhtiön hyvä hoito.

– Nyt rautateiden ystävien myös eduskunnassa on syytä herätä ja ilmaista vahva kanta sen puolesta, että VR ei pilkota, vaan luodaan sille vahvat edellytykset pärjätä, kun henkilöliikenne vapautetaan kilpailulle. Toivottavasti hallituksen sisältä löytyy ryhtiä torjua tällaiset hankkeet.