Ikäihmisillä on ihmisoikeudet

Ajankohtaista 12:53

Valiokuntien kannanotot ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon ja eduskunnan oikeusasiamiehen Riitta-Leena Paunion äskettäin julkistama kannanotto maamme vanhustenhuollon tilasta, tukevat sitä, että laki vanhustenhuollon asianmukaisesta järjestämisestä tulisi säätää vielä näillä valtiopäivillä.

 
Täysistunnossa puhunut Jacob Söderman antoi viestikapulan ministeri Risikolle:
– Ministeri Risikko tuntee asian hyvin. Eikö hän voisi tuoda hyvän lakiesityksen ripeästi eduskuntaan? Se olisi hänelle kunniaksi.
 
Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa käsitellään ikääntyneiden ihmisoikeuksia. Södermanin mielestä on hyvä, että valtioneuvosto korostaa, että myös ikäihmisillä on ihmisoikeuksia.
 

Ikäihmiset nähdään usein uhkana 

Valtiovarainministeriön talouskatsauksesta voi saada sellaisen käsityksen, että ministeriön virkamiesten mielestä ikääntyminen, eli ikäihmiset, ja ilmastonmuutos ovat kansakuntamme taloudellisen kehityksen pahimmat uhkatekijät.
 
Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja suositteli äskettäin STTK-lehdessä (nro 2/2010), että ikääntyvät allekirjoittaisivat ns. hoitotestamentin. Hänen johtamilleen kunnille tulisi halvemmaksi, jos vanhat ihmiset kuolisivat nopeasti ja ilman kallista hoitoa. Aikaisemmin eräs kirjailija säväytti vaatimalla, että vanhuksille jaettaisiin kuoleman pillereitä, vähän niin kuin muille kansalaisille rokotuksia.
 
– Ajatukset eivät ole uusia. Tällainen hoitoajattelu oli vallalla 30-luvun Saksassa. Nämä ajatukset ovat syvästi epäinhimillisiä ja herättävät vanhoissa ihmisissä pelkoa ja epätoivoa, sanoi Söderman puheessaan täysistunnossa. 
 

Ikääntyneiden ongelma on tasa-arvon puute 

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko ja eduskunnan valiokuntien lausunnot eivät sen sijaan tukeudu epäinhimilliseen ajatusmaailmaan.
 
Päinvastoin, selonteon mukaan ikääntyneiden ongelma on tasa-arvoisen kohtelun puute eli se, ”että maamme palvelujärjestelmä on johtanut suuriin ja osin perusteettomiin kuntien välisiin eroihin palveluissa.”
 
Selonteossa todetaan myös, ”ettei ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, neuvontaan ja ehkäiseviin palveluihin ole maan kattavaa, vakiintunutta järjestelmää.”
 
Ulkoasiainvaliokunta katsoo lisäksi, että Suomessa ikääntyneet kokevat syrjintää ja pitää tärkeänä, että toimitaan vallitsevien asenteiden ja käytäntöjen korjaamiseksi.