Jungner ja Rajamäki: Avoimilla metsätietokannoilla puu liikkeelle

Ajankohtaista 11:00

SDP:n kansanedustajat Mikael Jungner ja Kari Rajamäki haluavat avata metsätietokannat. Nykyisellään omistajatietojen hankkiminen on kohtuuttoman monimutkaista. Kansanedustajat pitävät avoimen datan periaatteen laajentamista metsätietokantoihin yhtenä mahdollisuutena saada puukauppa vilkkaammaksi ja puu yritystoiminnan käyttöön.

Jungner kiittelee valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen aikaisempaa työtä julkisten tietokantojen avaamisessa.

”Jutta Urpilainen on aloittanut merkittävän uudistustyön avaamalla julkista dataa mm. paikka- ja säätietojen osalta.”

Jungner ja Rajamäki toivovat tämän kehityksen jatkamista ja ulottamisista koskemaan myös sellaisia yksityisiä tietokantoja, joiden toimialat saavat julkisia avustuksia.

”Tietokantojen avaamiseen voitaisiin kannustaa esimerkiksi laittamalla avoimet tietokannat edellytykseksi metsätuen saamiselle. Kun muunlaiset omistajuustiedot ovat julkisia, miksi näin ei ole metsäomaisuudenkin kohdalla?” pohtii Jungner.

Rajamäki pitää puun saatavuuden ja puukaupan edistämistä nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa niin metsänomistajan kuin koko metsäteollisuuden kehityksen kannalta välttämättömänä.

”Suomalaisen puun käyttöä on edistettävä lukuisin toimenpitein ja tämä voisi olla yksi niistä. Metsätietokannat avaamalla saataisiin puun liikkeelle ja monipuolisemmin hyödynnettäväksi.”

Nykyisellään metsätietokantojen tietoja luovutetaan ilman maanomistajan lupaa sähköisesti vain viranomaisille. Käytännössä metsän omistajan selvittäminen on huomattavasti monimutkaisempi prosessi kuin esimerkiksi auton omistajuuden.

”Puuta raaka-aineena käyttävien ja sitä tuotantoonsa tarvitsevien olisi tarpeen tietää yksinkertaisesti missä ja millaista puuta on tarjolla, eli kuka sen omistaa. Kauppaa on vaikea käydä ja palvelua tarjota, mikäli vastapuolen selvittäminen on kohtuuttoman vaikeaa”, Rajamäki summaa.