Kaikille vahva ja yhdenvertainen perusopetus

Ajankohtaista 08:43

Suomalainen peruskoulu on turvannut koulutuksen jokaiselle lapselle vanhempien varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta, sanoo kansanedustaja Tuula Peltonen tiedotteessaan ja jatkaa: ”Sosialidemokraatit uskovat edelleen, että luomalla mahdollisuuksien tasa-arvon, voivat lapsemme oppia ja menestyä. Kaikki lapset.”

Suomalainen peruskoulu on turvannut koulutuksen jokaiselle lapselle vanhempien varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Sosialidemokraatit uskovat edelleen, että luomalla mahdollisuuksien tasa-arvon, voivat lapsemme oppia ja menestyä. Kaikki lapset.

– Perjantainen hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen nokittelu tuntijakouudistuksesta oli tässä mielessä hämmentävää luettavaa. Opetusministeri Virkkusen mielestä tuntijakouudistuksessa ei ole kysymys alueiden tasa-arvosta. Kuitenkin on selvää, etteivät kaikki kunnat pysty uudistuksen mukaiseen valinnaisuuden tai tuntimäärän järjestämiseen ja näin ollen lapsen asuinpaikka tulisi vahvasti vaikuttamaan siihen, millaista koulutusta hän saa. Tässä ministerin logiikka ontuu kyllä pahemman kerran, ihmettelee Tuula Peltonen.

Lapsia ei tule erotella jo ensimmäisiltä luokilta alkaen. Kaikkien lasten yhdenvertainen osaaminen tulee koko kansakunnan hyödyksi. Tämä ajatus tuntuu Virkkuselta hukkuneen ministeriauton takapenkillä. PISA-tutkimuksen uusien tulosten mukaan suomalaiset lapset ovat menettäneet osaamistaan lukutaidossa. Kuitenkin ministeri puolustaa sitkeästi tuntijakouudistus esitystä, jolla oltaisiin vähentämässä äidinkielen yhteisiä opintoja heti ensimmäiseltä luokalta.

– Tällaisten PISA-tulosten myötä on unohdettava valinnaisuuden lisääminen alakoulussa ja varmistettava jokaiselle lapselle riittävä perusopetus yhteisissä oppiaineissa, joista äidinkieli on kaiken pohja ja perusta, toteaa Peltonen.

Virkkunen väittää myös, etteivät perusopetuksen nettomenot tuntijakouudistuksen myötä kasva. Tuntijakouudistuksen toteuttamisen kokonaiskuluiksi on laskettu 170 miljoonaa. Tällaiset summat eivät aivan helposti löydy sisäisillä siirroilla valtion budjetista.

– Ministeri on toimillaan eriarvoistamassa kuntia, kouluja ja lapsia. Hallituspuolueiden tulisi nyt ymmärtää tekojensa merkitys ja jäädyttää tuntijakouudistus uudelleen valmistelua varten seuraavalle vaalikaudelle, sanoo Peltonen.

Sivistysvaliokunnassa sosialidemokraattiset kansanedustajat esittävät talousarvion käsittelyssä lisäyksiä mm. perusopetuksen voimavaroihin, aikuiskoulutukseen, yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen tukemiseen ja homekoulujen korjaamiseen. Samoin opintotuki halutaan sidottavaksi indeksiin.

– Tukemalla eri opintojen vaiheita, voidaan Pisassakin palata taas ensimmäisille sijoille. Yliopistoille on taattava riittävä perusrahoitus, jotta laadukasta opettajankoulutustamme voidaan edelleen kehittää. Tällä hetkellä näyttää ikävä kyllä siltä, että yliopistouudistuksen myötä ns. pehmeät tieteenalat ovat häviämässä kisan. Tästä kertovat mm. opettajankoulutusyksiköiden lakkautukset, toteaa Peltonen.