”Kameratolpista on tullut sakkorysiä” – Mika Kari vaatii tolkkua automaattiseen liikennevalvontaan

Ajankohtaista 10:22

Mika Kari

SDP:n kansanedustaja Mika Kari esittää lakimuutosta automaattisen liikennevalvonnan kehittämiseksi. Automaattisen liikennevalvonnan tarkoituksena on lisätä liikenneturvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksien tapahtumista liikenteessä. Käytännössä automaattista liikennevalvontaa toteutetaan niin sanottujen kameratolppien avulla.

─ Tällä hetkellä kameratolppien avulla toteutettava automaattinen liikennevalvonta ei kaikilta osin täytä sille asetettuja turvallisuustavoitteita. Kameratolpat on useimmiten sijoiteltu liikenteen turvallisuuden ja joustavuuden kannalta epäedullisiin paikkoihin ja heikosti näkyviin. Näin ollen ne eivät lisää liikenteen turvallisuutta, vaan tuottavat lähinnä riskejä liikenteelle sekä sakkotuloja valtiolle, Kari toteaa.

Karin mielestä liikenneturvallisuuden lisäämisen sijaan kameratolpista on tullut sakkorysiä. Automaattisen valvonnan tarkoituksena tulee olla liikenneturvallisuuden lisääminen, ei sakkotulojen kartuttaminen valtion kassaan. Valvonta tulisikin Karin mukaan jatkossa toteuttaa niin, että kameratolpat sijoitellaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen joustavuuden kannalta tarkoituksenmukaisiin kohteisiin.

─ Vaaralliset risteykset sekä alueet, joissa liikkuu paljon jalankulkijoita sekä erityisryhmiä, tulisi asettaa automaattisen liikennevalvonnan sijoittelussa etusijalle. Esimerkiksi päiväkodit, palvelutalot koulut sekä erityisen vaaralliset risteykset ovat esimerkkejä automaattista liikennevalvontaa tarvitsevista alueista. Kameratolpat tulisi Ruotsin mallin mukaisesti myös maalata näkyviksi ennaltaehkäisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi, eikä yrittää naamioida niitä liikenteeltä huomaamattomiksi, Kari jatkaa.

Automaattisen liikennevalvonnan kehittämiseksi Kari on jättänyt tänään lakialoitteen, jolle toivoo tukea yli puoluerajojen. Lakialoitteessa esitetään lisäystä poliisilakiin, jotta kameratolppien sijoittelu olisi jatkossa liikenneturvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempaa.