Kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen ehdottaa työministerien yhteistä pöytää

Ajankohtaista 09:47

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen ehdottaa työministereistä koostuvan yhteisen neuvottelupöydän koollekutsumista.  Hallituksen aktiivimalli on aiheuttanut työttömien keskuuteen kaaosmaisen tunnelman eikä hallituksella ole mitään käsitystä edes siitä, miten vuodenvaihteessa voimaantullutta aktiivimallia pitää soveltaa. Mäkisalo-Ropposen mielestä nyt olisi järkevää ottaa maan paras osaaminen käyttöön ja kutsua entisistä työministereistä koostuva yhteinen neuvottelupöytä koolle tekemään eduskunnan ja presidentinkin peräänkuuluttamat muutokset työttömyysturvan aktiivimalliin.

–  Esimerkiksi SDP:n kaksi edellistä työministeriä Tarja Filatov ja Lauri Ihalainen ovat viimeisten viikkojen aikana esittäneet yhteensä 17 erilaista ehdotusta, jolla aktiivimallin pahimmat epäkohdat voitaisiin muuttaa palkitsevaksi työvoimapolitiikaksi. Keskeisimmät asiat näissä ehdotuksissa pureutuvat työttömäksi jääneiden ihmisten osaamisen parantamiseen, kolmannen sektorin sekä talkootyön parempaan hyödyntämiseen, työttömyystuvan joustavaan käyttämiseen työllistymissetelinä sekä työvoimatoimistojen resurssien sekä palvelujen lisäämiseen.

– Kun työttömyys on tavalla tai toisella jokaisen hallituksen pöydällä, niin olisi se kai järkevää käydä kaikkien puolueiden ideat lävitse ja katsoa voitaisiinko yhdessä löytää työttömiä ihmisiä inhimillisemmin ja oikeudenmukaisemmin kohteleva työttömyysturvan uudistus.