Kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen: Hämmentäviä ulostuloja

Ajankohtaista 10:13

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ihmettelee Kelan ja Kuntalehden viime päivien ulostuloja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta ja niiden tarkoitusta.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus muuttaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoja – osalla kunnista ne laskevat, osalla kasvavat. Kuntalehdessä julkaistut laskelmat palvelurakenneuudistuksen vaikutuksista perustuivat Eero Laesterän ja Tuomas Hanhelan selvitykseen uudistuksen vaikutuksista Manner-Suomen kuntiin vuoden 2012 kustannusten mukaan. On kuitenkin ennenaikaista ja hämmentävää julkaista laskelmia, jotka eivät ole vielä riittävän tarkkoja, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään parhaillaan alustavia laskelmia, jotka tarkentuvat huomioimalla valtionosuusuudistus sekä kuntien vuoden 2015 talousarviot. Hyvä on muistaa, että uudistuksen keskeinen tavoite yhdenvertaisista palveluista on lähtökohtana myös palvelujen rahoituksessa, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa ja jatkaa

– Hämmentävää on myös Kelan johdon ehdotus yksityisten peruspalveluiden lisäämisestä ja yhteisrahoitteisen sairaanhoitovakuutusmallin käyttöönotosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. Yksityisten terveyspalveluiden lisääminen ei tue yhdenvertaisuutta. Kelan näkemys siitä, että asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden saatavuus erityisesti perusterveydenhuollossa ja erikoislääkäripalveluissa, voidaan taata vain yksityistä palvelutuotantoa hyödyntämällä, kuulostaa oudolta. Yksityistä palvelutuotantoa tarvitaan toki tukemaan julkista toimintaa, esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Pääpainon on oltava silloinkin kotimaisissa, lähialueen yrityksissä. Mikäli yksityiset palvelutuottajat valtaavat sosiaali- ja terveysalan, suuntaa on myöhemmin vaikea muuttaa. Keskeinen kysymys onkin, pidämmekö sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhteiskunnallisesti niin tärkeänä, että se halutaan säilyttää pääosin julkisena.