Harakka yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportista: ”Viron veromalli haudattiin”

Ajankohtaista 14:28

Timo Harakka

Yritysverotuksen asiantuntijaryhmän raportti hautaa Viron veromallin, toivottavasti lopullisesti, toteaa kansanedustaja Timo Harakka, SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava.

Keskusta ja kokoomus ovat väläytelleet Viron veromallia yrittäjille ennen vaaleja. Hallitusohjelmassa luvattiin selvittää, voisiko Suomikin luopua yritysten tuloksen verottamisesta. Nyt katteeton Viro-lupaus voidaan haudata.

– SDP on koko ajan ollut rehellinen: Viron veromallia ei voi soveltaa Suomeen. Asiantuntijat ovat jo aiemmin todenneet sen vahingolliseksi niin kansantaloudelle kuin julkiselle taloudelle. EU ei sitä Suomelle sallisi, Harakka kuittaa.

Veropohjaa tiivistettävä

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti vastaa SDP:n näkemystä: yritysverotuksen perusteet ovat kunnossa, mutta veropohjaa pitää tiivistää. Sosialidemokraatit ovat tehneet jo vuosia työtä veronkiertoa ja harmaata taloutta vastaan. EU:n veronkiertodirektiivi ja OECD-maiden yhteistyö ovat lopun alkua haitalliselle verokilpailulle.

– Suomen tulisi nykyistä määrätietoisemmin osallistua kansainväliseen työhön porsaanreikien tukkimiseksi ja aggressiivisen verosuunnittelun suitsimiseksi, toteaa kansanedustaja Timo Harakka, SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava.

Työryhmän ehdottamat muutokset osinkoverotukseen noudattelevat SDP:n vaihtoehtobudjettia. Sosialidemokraatit kuitenkin laskisivat huojennetun osingon ylärajaa hitaammin ja asteittaisemmin kuin työryhmä, jotta pienyrittäjien käteen jäävä tulo ei vähenisi kovin havaittavasti. Äkkimuutosten aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset voisivat myös pienentää valtion verotuloja arvioitua enemmän.

Sen sijaan huojennetuilta osingoilta ei pidä poistaa 150 000 euron ylärajaa. Muutos hyödyttäisi vain pientä suurituloisimpien eliittiä. Kaverikapitalismia tämäkin.

Veroale pienipalkkaisille, ei suurituloisille

Työryhmä ehdottaa suurituloisten ansiotuloverotuksen alentamista. Rikkaiden veroalen perusteluna on tällä kertaa koulutukseen kannustaminen.

– Tämä edustaa kummallista ihmiskuvaa. Suomessa on paljon keski- ja jopa pienituloisia korkeakoulutettuja – näihin insinööreihin ja opettajiin Suomen menestys nojaa. Akateemista väkeä on syytä kannustaa tukemalla yliopistoja, eikä karkottaa heitä ulkomaille. SDP:n mielestä veronalennusten pitää jatkossakin painottua pienituloisiin, ei suurituloisiin, jotta työn vastaanottamisen kynnys madaltuu, Harakka sanoo.

Työryhmä ehdottaa työntekijän saaman koulutuksen verokohtelun selkeyttämistä.

– On ehdottomasti oikein, että työnantajan tarjoamaa koulutus ei ole verotettavaa tuloa työntekijälle. Se kannustaa osaamisen kartuttamiseen, mikä on elinehto myös talouskasvulle, Harakka toteaa.