Kari: Facebookin poliisiryhmän toiminnasta tehtävä viipymättä selvitys hallintovaliokunnalle

Ajankohtaista 19:29

Mika Kari

SDP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Mika Kari pitää huolestuttavana verkkolehti Long Playn tietoja poliisien suljetun facebook-ryhmän rasistisista kirjoitteluista. Suomessa on perinteisesti ollut vahva luottamus poliisi-instituutiota ja poliisin toimintaa kohtaan. Karin mukaan tätä luottamusta ei pidä vaarantaa yksittäisillä harkitsemattomilla kommentoinneilla tai toiminnalla.

─ Eduskunnan hallintovaliokunnan on saatava tapauksesta viipymättä perusteellinen selvitys sisäministeriltä ja poliisiylijohtajalta. Näin voidaan pitää huolta siitä, että julkisuudessa esiin tulleisiin epäkohtiin puututaan. On harmillista, jos maan arvostetuimman ammattikunnan, suomalaisen poliisin maine saa tahran joidenkin harkitsemattomien poliisien toiminnasta, Kari toteaa.

Kari toivoo, että sisäministeriölle ja poliisille turvataan nyt työrauha asian selvittämiseen ja johtopäätösten tekemiseen. Hän pitää tärkeänä, että sisäministeri ja poliisiylijohtaja tekevät asiasta selvityksen eduskunnan poliisiasioista vastaavalle hallintovaliokunnalle. Karin mukaan on tärkeää, että myös poliittinen päätöksenteko pidetään selvityksistä sekä tehtävistä ratkaisuista ajan tasalla.

─ Sisäministerin ja poliisiylijohtajan nopeat kommentit asiaan ovat olleet asiallisia ja ne kertovat ongelmaan puututtavan tosissaan, Kari päättää