Kari: Suomi tarvitsee tiedustelulainsäädännön, jossa kansalaisten oikeudet turvallisuuteen ja yksityisyyteen ovat tasapainossa

Ajankohtaista 14:56

Mika Kari

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheen hallituksen tiedustelulakiesitysten lähetekeskustelussa käyttänyt kansanedustaja Mika Kari pitää tärkeänä ajantasaisen tiedustelulainsäädännön säätämistä. Tiedustelulakien tulee paitsi vahvistaa kansallista turvallisuutta, myös kunnioittaa kansalaisten perusoikeuksia. Kari peräänkuulutti puheessaan tiedustelulakien eduskuntakäsittelyltä riittävää aikaa ja valiokunnissa tapahtuvalta yksityiskohtaiselta käsittelyltä suurta huolellisuutta.

─ Suomi tarvitsee ajantasaisen tiedustelulainsäädännön. Hyväksyttävä lainsäädäntö ei saa kuitenkaan mahdollistaa kansalaisten viestintään kohdistuvaa kohdentumatonta massavalvontaa. On myös saatava varmuus siitä, ettei esitetyllä perustuslain muutoksella tähdätä tulevaisuudessa kansalaisoikeuksien rajoittamiseen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lisäksi Supon koko toiminta on saatava asianmukaiseen parlamentaarisen valvonnan piiriin – kokonaisuudessaan, Kari linjasi ryhmäpuheessa.

Hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä tiedustelulainsäädännön voimaansaattamiseen eduskunnassa kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Karin mukaan sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä keskittyy nyt siihen, että esityksessä kansalaisten perusoikeudet taataan, tiedustelulaitoksille saadaan toimivaa valvontaa ja uudistuksen sisällöstä löydetään parlamentaarinen yksimielisyys.

─ Perustuslakivaliokunnan on annettava tehdä säätämisjärjestystä koskeva arviointityönsä rauhassa. Kiireellisyydestä päätetään sitten, kun paketti on kasassa ja perustuslakivaliokunta on saanut ottaa asiaan kantaa. Asiat siis määrittävät aikataulun, ei toisinpäin. Tässäkään asiassa rattaita ei pidä laittaa hevosen eteen, Kari totesi ryhmäpuheessa.