Kari: Supon toiminnasta osa uhkaa jäädä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle

Ajankohtaista 14:34

Mika Kari

SDP:n kansanedustaja Mika Kari pitää ongelmallisena hallituksen tiedustelulakipaketin esitystä suojelupoliisin valvonnan järjestämisestä. Merkittäviä osia Supon toiminnasta uhkaa Karin mukaan jäädä parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle, jos perustettavalle tiedusteluvalvontavaliokunnalle annetaan oikeus valvoa vain Supon tiedusteluun liittyvää toimintaa. Kari ei näe perusteita sille, miksi Supoa kokonaisuudessaan ei voitaisi asettaa eduskunnan asianmukaiseen valvontaan.

─ Hallituksen esityksessä koko Supo ei tule parlamentaarisen valvonnan piiriin. Perustettavan tiedusteluvalvontavaliokunnan valvonnan ulkopuolelle jäävät Supon johtamisen kokonaisuuden lisäksi muun muassa Supon rikostorjunnan perusteella tehtävä salainen tiedonhankinta ja turvallisuusselvitykset. Tiedustelutoimintaa on vaikea valvoa täysimääräisesti, jos ei ole kuvaa Supon toiminnan kokonaisuudesta, johon se liittyy, Kari kertoo.

Kari muistuttaa, että hallitus on esittämässä Supon roolin merkittävää muutosta. Käytännössä poliisiorganisaatio muuttuisi tiedustelulaitokseksi. Hän pitää valitettavana, että hallituspuolueet jyräsivät puhemiesneuvostossa SDP:n esityksen kirjaukseksi eduskunnan työjärjestykseen tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävästä valvoa koko Supoa. Kari toivoo, että lakien myöhemmässä valiokuntakäsittelyssä hallituspuolueet olisivat valmiita tulemaan puolitiehen vastaan Supon parlamentaarisen valvonnan saattamiseksi asianmukaiseen järjestykseen.

Sisäministeri pysyvästi TP-UTVA:aan

Kari nostaa esille jo vuonna 2015 tekemänsä esityksen hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan täydentämisestä sisäministerillä. Hallituksen tiedustelulakipaketti on Karin mukaan tuonut avauksen jälleen ajankohtaiseksi.

─ Tiedustelulakipaketin käsittelyn yhteydessä olisi syytä nostaa uudelleen keskusteluun esitys sisäministerin ottamisesta pysyväksi hallituksen ulko-ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi. Supon uusien valtuuksien mukainen toiminta ja kansainvälinen rikollisuus, terrorismi sekä maahanmuutto vaativat laajaa, ministeriörajojen yli ulottuvaa näkökulmaa. Tätä näkökulmaa yhteisen tilannekuvan saavuttamiseksi voitaisiin edistää sisäministerillä vahvistetun TP-UTVA:n kautta, kun hallinnon eri sektorien välinen tiedonvaihto tehostuisi, Kari esittää.