Kiljunen: AVH-tapausten ennaltaehkäisyn ja kuntoutukseen panostettava!

Ajankohtaista 16:12

Anneli Kiljunen

Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) vaatii, että aivoverenkiertohäiriösairauksien (AVH) ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen panostetaan riittävästi sosiaali- ja terveysuudistuksessa. Kiljunen on jättänyt aiheesta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Toukokuussa julkaistussa Euroopan Burden of Stroke -tutkimuksessa kävi ilmi, että AVH-potilaiden hoitopoluissa on valtavia maiden välisiä eroja. Kaikissa maissa jälkihoito ja tuki ovat puutteellisia.

– Raportissa ennakoidaan, että Euroopan unionin alueella AVH-sairauksien määrä kasvaa 34 prosentilla ja Suomessa jopa 44 prosentilla vuoteen 2035, jos mitään ei tehdä. Kahdeksan kymmenestä aivoverenkiertohäiriöstä voidaan estää ja korkeimman riskin potilailla tämä luku on jopa yhdeksän kymmenestä.

Meidän on panostettava kuntoutukseen. Laadukkaalla kuntoutuksella mahdollistetaan ihmisen parempi elämänlaatu, ja jopa mahdollisuus palata takaisin työelämään. Akuuttivaiheen hoito AVH-yksikössä yhdistettynä intensiiviseen moniammatilliseen laitoskuntoutusjaksoon maksaa noin 20 000 euroa per kuntoutuja. Näin voidaan 80 prosentissa tapauksista välttää kalliimpi, vuosittain 50 000 euroa maksava laitoshoito.

– Panostus oikea-aikaiseen hoitoon ja riittävään kuntoutukseen sekä akuuttivaiheessa erikoissairaanhoidossa, että ylläpitävä kuntoutus tuovat sekä selkeitä kustannus-säästöjä että turvaavat kansalaisten mahdollisimman hyvän toimintakyvyn ja mahdollisen paluun työelämään.