Kiljunen ehdottaa: henkilökohtainen avustaja myös ikäihmisille

Ajankohtaista 12:14

Anneli Kiljunen

SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljusen mukaan kotihoidosta uhkaa tulla pelkkä säästökeino vanhustenhoidossa.

– Oikein ja hyvillä resursseilla toteutettuna kotihoito voisi tuoda lisää hyvää ja laadukasta elämää monen vanhuksen arkeen. Siksi kotihoidon laadun taso hoitajamitoituksineen täytyy saada nyt asianmukaiselle tasolle.

Tällä hetkellä kotona asuvien ikäihmisten todellisesta elämäntilanteesta ei ole Kiljusen mukaan riittävästi tietoa.

– Kotona asuu ihmisiä, jotka elävät yksin ja ovat läheisten ja hoitohenkilönkunnan hoidon armoilla. Tälläkin hetkellä on tilanteita, että ihmiset kokevat jääneensä täysin yksin, kun eivät saa riittävästi apua ja hoitoa. Kotona piipahtaa hoitaja, vaihtaa nopeasti kuulumiset ja jatkaa matkaa seuraavaan paikkaan. Tilanne on kestämätön. Vanhukset kokevat olevansa kotinsa vankeja, sillä ulos ei ole päästy moneen kuukauteen, ei ole ihmistä joka veisi heidät ulos. Näin ei voi olla.

Kiljusen mukaan yksi vaihtoehto jolla vähennetään yksinäisyyttä ja mahdollistetaan parempaa elämänlaatua kotona, voisi olla henkilökohtaisen avustajan tuominen myös vanhuksille.

– Henkilökohtaisen avustajan voi tällä hetkellä saada vammaisten palveluissa, mielestäni sitä voisi kokeilla myös ikääntyneille. Avustaja tarjoaisi apua pukeutumisessa, ruokailussa, hygieniassa, ulkoilussa ja kaikenlaisessa päivittäisissä askareissa.

Henkilökohtainen avustaja vähentäisi myös muuta kotihoidon palvelun tarvetta sekä vähentäisi ikääntyneiden yksinäisyyttä ja lisäisi hyvinvointia ja turvallisuutta elämään.

– Näin kotihoidon henkilökunta voisi lisätä palvelujaan sinne mihin niitä tarvitaan. Palveluissa kyse ei ole vain vanhusten voinnista, vaan myös vanhustyön ammattilaisten uupumisesta ja paineista, kun he eivät saa tehdä työtä eettisesti laadukkaasti. Työntekijät ovat huolissaan asiakkaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä oman työnsä kuormittavuudesta. Tästä syystä erilaisia vaihtoehtoja palveluiden kehittämiseen tarvitaan. Henkilökohtainen avustaja voisi olla yksi sellainen.