Kiuru: Koulutuksen rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, jotta yksikään nuori ei jäisi vain peruskoulun varaan

Ajankohtaista 12:18

Krista Kiuru

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru on huolissaan niistä nuorista, jotka eivät koskaan paina päähänsä ylioppilaslakkia tai pokkaa ammatillisen koulutuksen päättötodistusta. Kiuru muistuttaa, että alle 30-vuotiaista suomalaisista lähes 100 000 on tänään pelkän perusasteen varassa vailla jatko-opintoja.

─ Peräti 15 prosenttia peruskoulun päättävästä ikäluokasta ei Suomessa valmistu lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Vain perusasteen varassa olevien nuorten tulevaisuudennäkymä on erittäin heikko: heidän työllisyysasteensa on jää vain 40 prosentin matalalle tasolle. Työmarkkinoilla ei tänä päivänä enää yksinkertaisesti ole tilaa kouluttamattomille. Koulutuksella ja nuoren tulevilla työllistymismahdollisuuksilla on selkeä ja suora yhteys, Kiuru toteaa.

Kiuru pitää valitettavana, että hallituksella on ollut vain vähän tahtoa kehittää koulutusjärjestelmää niin, että sen piiriin pääsisi yhä useampi nuori. Hän korostaa tarvetta keskittyä jatkuvien leikkausten sijaan rakenteellisiin uudistuksiin, joilla nuorten työuria saataisiin pidennettyä, syrjäytymistä ehkäistyä ja nuorten siirtymistä jatko-opintoihin nopeutettua.

─ Oppivelvollisuusiän nosto 18-vuoteen, toisen asteen muuttaminen maksuttomaksi sekä korkeakoulujen aloituspaikkojen kasvattamisen jatkaminen ovat kokonaisvaltaisia uudistuksia, jotka tulisi toteuttaa viipymättä. Kymmenet tuhannet nuoret odottavat aloituspaikkaa korkeakoulussa vieläkin jopa 2-3 vuotta. Uudistukset edesauttaisivat myös korkeamman työllisyysasteen saavuttamisessa, joka toisi merkittäviä taloudellisia hyötyjä koko kansantaloudelle. Näitä eväitä sosialidemokraatit ovat aikaisemminkin tarjonneet hallitukselle kun se pohtii julkisen talouden tervehdyttämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, Kiuru jatkaa.