Kiuru: Perussuomalaiset kaatoivat pienituloisten yleveron kevennyksen

Ajankohtaista 14:58

Krista Kiuru

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru pitää valitettavana sitä, että kaikki hallituspuolueet eivät olleet valmiita varmistamaan Yleisradion

riippumattomuutta sopimalla nyt vuoden 2019 rahoituksesta. Kiurun mukaan Yle-veron suuruudesta ja porrastuksesta on mahdotonta päättää ilman, että samalla sovitaan Ylen vuoden 2019 menotasosta ja sen vaatimasta indeksikorotuksesta. Ylen ansaitsema työrauha puoltaa myös sitä, että nyt ratkaistaisiin kerralla kaikki tämän vaalikauden avoinna olevat Yleä koskevat asiat.

─  Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että Yleisradion journalistinen riippumattomuus ja sen edellyttämä rahoitusjärjestelmä turvataan. Tämä edellyttää, että Sipilän hallitus lopettaa Ylen asioiden jatkuvan veivaamisen ja Ylen asioissa palataan normaaliin parlamentaariseen valmisteluun ilman, että hallituspuolueet ovat tahollaan kulloinkin päättäneet mitä myöhemmässä parlamentaarisessa työssä saa käsitellä ja päättää, Kiuru kertoo.

Kiuru toteaa, että yleisradioveroa tulee kehittää niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus vahvistuu. Pienituloisten Yle-veroa on siksi perusteltua keventää. Samalla kun tästä sovitaan, tulee sopia myös auki olevasta vuoden 2019 Yle-indeksistä. Kiuru muistuttaa, että kansanedustaja Arto Satosen johtama Yle-työryhmä jätti vuoden 2019 Yle-indeksin sovittavaksi vuoden 2018 syksyllä ottaen silloin huomioon muun muassa talouskehityksen.

– SDP on ajanut alusta saakka pienituloisten Yle-rahoituksen poistoa ja kohtuullistamista. Olen ihmeissäni siitä, että perussuomalaiset olivat valmiita kaatamaan kaikkein pienituloisimpien suomalaisten mahdollisuuden Yle-verosta vapautumiseen vain siksi, että he eivät halunneet päättää tulevasta rahoitustasosta samassa yhteydessä.  On käsittämätöntä, että vaikka muilla puolueilla oli suuri yksimielisyys linjata kaikki avoinna olevat asiat saman tien, se ei käynyt Perussuomalaisille. Näyttää siltä, että hallituspuolueista juuri Perussuomalaiset haluavat jatkaa hinnalla millä hyvänsä hallituksen yksipuolista Yle-asioiden veivaamista ja riippumattomuuden vaarantamista eduskuntakauden loppuun saakka.