Krista Kiuru: Käyttäjälähtöisyyttä kiinteistö- ja rakentamisalalle

Ajankohtaista 08:28

Asuntoministeri Krista Kiurun mukaan kiinteistö- ja rakennusalalta vaaditaan uutta osaamista ja uusia keinoja käyttäjän tarpeita vastaavan, laadultaan paremman ja virheettömän rakentamisen edistämiseksi.

Krista Kiuru puhui Finlandia-talossa pidetyssä kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa 22. marraskuuta. Hän muistutti, että suomalaisten toiveet asumisen suhteen ovat monipuolistuneet ja vaatimustaso noussut.
– Käyttäjälähtöisyys on tänä päivänä välttämättömyys, Kiuru alleviivasi.

Rakentamisessa tämä tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että jatkossa normien määrittelemä vähimmäistaso ei yksin riitä.
– Kiinteistö- ja rakentamisklusterin tulee kehittää omaa toimintaansa ja tuotantoaan vastaamaan paremmin asukkaiden ja käyttäjien vaatimuksia. Pelkkä lupaus käyttäjälähtöisyydestä ei riitä, vaan lupaus on myös lunastettava, Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa käyttäjänäkökulma on toimitilarakentamisessa jo useimmiten itsestäänselvyys. Sieltä on ammennettavissa mallia asuntorakentamiseen. Kiuru uskoo, että kiinteistö- ja rakentamisklusterin käyttäjälähtöisyys on vain ajan kysymys.
– Hyötyjinä ovat silloin kaikki, sekä alan toimijat että tietenkin itse asukkaat, hän totesi.

Hallitus panostaa vuokra-asuntotuotantoon

Hallitus on päättänyt puolittaa uusien vuokratalojen korkotukilainojen omavastuukoron ainakin vuoden 2014 loppuun asti uusien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon lisäämiseksi.

– Ensimmäisen kerran kahteenkymmeneen vuoteen hallitus haluaa nyt panostaa omalta osaltaan niin sanottujen normaalien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Jos uusien kovan rahan omistusasuntojen kysyntä vähenee, odotan, että rakentajat panostavat tosissaan uusien normaalien valtion korkotuella toteutettavien vuokra-asuntojen rakentamiseen. Kunnat ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat tässä avainasemassa, Kiuru muistutti.

Hallitusohjelmassa asetettiin rakennetulle ympäristölle kaiken kaikkiaan yli sata yksityiskohtaista tavoitetta. Yksi keskeisimmistä on energiatehokkuuden parantaminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
– Energiatehokkuuden parantamisessa tarvitaan käyttäjälähtöisyyttä niin säädösvalmistelussa kuin rakennusalan tuotekehityksessä. Laitteiden, järjestelmien ja muiden ratkaisujen pitäisi olla niin helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja, että asukkaan on helppo käyttää ja huoltaa niitä ilman erityistä teknistä osaamista, ministeri Kiuru painotti.