Kunnille rahaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan romuttamiseen

Ajankohtaista 13:32

Sirpa Paatero

Hallituksen sote-lakipakettiin kuuluva pakkoyhtiöittäminen on lakihankkeen käsittämättömin osa, joka on välttämätöntä saada muuttumaan. Ensin yhtiöittämispakkoa on hallituksen taholta perusteltu EU:n kilpailu- ja valtiontukisäännöillä. Sittemmin on todettu – jopa hallituksen omassa lakiesityksessä – että tällaista velvoitetta pakkoyhtiöittämiselle ei ole, vaan se perustuu täysin kansallisissa käsissä olevaan hallituksen omaan valintaan. Mikään pakko ei siis olisi nyt esitetyllä tavalla yhtiöittää maakunnan omassa tuotannossa suoraan valinnanvapauden palvelujen piiriin kuuluvaa palveluntuotantoa.

Todellinen syy hallituksen yhtiöittämisvimmalle lieneekin pyrkimys tehdä ihmisten peruspalveluista markkinatuotteita ja antaa valta yrityksille voittojen tavoitteluun ihmisten terveyden kustannuksella. Missään muualla ei vastaavalla tavalla ole romutettu yhteiskunnan perusrakenteita hallituksen esittämällä tavalla. Ei edes Ruotsissa, vaikka sielläkin on valinnanvapautta erilaisina malleina otettu käyttöön jo pidemmän aikaa.

Nyt Suomessa ollaan käytännössä kieltämässä julkiselta, niin kunnilta kuin maakunniltakin, jotka kuitenkin vastaavat palveluista, täysin näiden palveluiden tuottaminen suoraan, kun kaikki on tehtävä yhtiöissä. Julkisella puolella on yhä vastuu niin perustuslain kuin ihmisoikeusvelvoitteiden myötä huolehtia sote-palveluista. Hallituksen sote-uudistuksen toteutuessa julkinen ei siis tuota eikä päätä tulevaisuudessa mitään suoraan palveluista, kun yksityisten ja maakunnan yhtiöiden päättäjinä ovat hallitusammattilaiset, joiden osalta maakunnan yhtiöissä toimivilta on rajattu pois jopa vaalikelpoisuus.

Hallitus on luvannut kunnille rahaa, jos ne lähtevät yhtiöittämään omaa toimintaansa jo ennakkoon yksityisen terveydenhuollon lainsäädännön pohjalta. Hätä on selvästi suuri siitä, että koko malli valinnanvapaudesta voi kaatua eduskunnassa, jonka vuosi rahalla työntäen yritetään ajaa kunnat tekemään yhtiöittämisen jo etukäteen.

Pilotti on tässä tapauksessa malli, jonka kokemuksia ei ole mahdollista koota, kun laki on eri ja aikataulu vain puoli vuotta. Asia ei ole vähäpätöinen, sillä yhtiöittämismallin peruuttaminen – vaikka se osoittautuisi täysin toimimattomaksi tai kalliiksi, on lähes mahdotonta, kun on kertaalleen siirrytty markkinoiden logiikkaan, EU-oikeuden pelisääntöihin ja yhtiöoikeuteen, jolloin kyse on yritysten omaisuuden suojasta ja sopimusrikkomuksesta. Vähintä, mitä nyt olisi tehtävä, on ottaa aikalisä ja lopettaa pakkoyhtiöittäminen niin pilotteina kuin koko sosiaali- ja terveydenhuollon kantavana voimana.

Sirpa Paatero
Kansanedustaja (sd.)