Sote-uudistus toteutettava toimivia palvelukokonaisuuksia hyödyntäen

Ajankohtaista 12:19

Inhimillisiä tarinoita Suomesta

Kuntaliiton valtuuston sosialidemokraattinen ryhmä painottaa, että SDP haluaa sote-uudistuksen, mutta sitä ei tule toteuttaa hallituksen esittämällä tavalla. Ryhmän puheenjohtaja, Kuntaliiton valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari totesi valtuuston kokouksessa 24.11 SDP:n ryhmäpuheessa, että sote-uudistus tulee toteuttaa niin, että nykyisiä hyviä, OECD-mittauksillakin tehokkaita ja taloudellisia palvelukokonaisuuksia ei romuteta.

– Nykyisiä palvelukokonaisuuksia tulee päinvastoin hyödyntää mahdollisimman pitkälle luottaen nykyiseen julkiseen toimijaan ja siellä työskenteleviin satoihin tuhansiin ammattilaisiin, jotka huolehtivat tällä hetkellä erittäin ansiokkaasti suomalaisten palveluista. Kaiken lähtökohtana tulee olla kansalaisten palvelujen turvaaminen.

– Monet hallituksen sote-esityksen keskeiset elementit, mm. yhtiöittäminen, uudistuksen aikataulu ja omaisuuden siirtomalli, saivat lausuntokierroksella murska-arvion. Hallitus ei voi jättää näitä lausuntoja huomioimatta. Sote-uudistuksessa on nyt palattava alkuperäisiin tavoitteisiin terveyserojen kaventamisesta, kansalaisten tasa-arvoisten palveluiden turvaamisesta ja kustannusten pitämistä kohtuullisina. Hallituksen mallilla nämä tavoitteet eivät toteudu, Mika Kari huomauttaa.

Sosialidemokraattien lähtökohta on tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ensin ja jättää valtion aluehallinnon uudistaminen ja kuntien muiden tehtävien siirto uudistuksen seuraavaan vaiheeseen.

– Pelkästään sote-kokonaisuus tarkoittaa jo mm. henkilöstön, omaisuuden ja tehtävien kohdalla valtavaa muutosta vastuissa, päätöksenteossa ja rahoituksessa. Nyt ollaan tekemässä sataan vuoteen suurinta mullistusta kaikkia kansalaisia koskeviin palveluihin. Muutoksen ollessa näin mittava, olisi järkevää edetä kuten peruskoulu-uudistuksessa 1970 luvulla eli pala kerrallaan. Silloin mallia olisi myös mahdollisuus jalostaa kokemusten pohjalta.

Sosiaalidemokraattien sote-vaihtoehdossa julkinen toimija vastaisi sekä palvelujen järjestämisestä että tuottamisesta, hyödyntäen yksityistä ja kolmatta sektoria, kuten tälläkin hetkellä on mahdollista.

– Vaihtoehtoisessa mallissamme myös kunnilla säilyisi mahdollisuus toimia palveluiden tuottajana, jos se nähdään alueella järkeväksi. Myöskään uutta oikeudellista toimijaa nimeltä maakunta ei tarvita, sillä toinen taso on hyvin mahdollista järjestää kuntalain pohjalta kuntia suurempana aluekuntana. Tällöin työntekijöiden, kiinteistöjen ja erityisesti rahoituksen osalta muutos olisi toteuttavissa samoin kuin kuntaliitoksissa. Tärkeätä on lisäksi että tehtävistä sopiminen olisi hoidettavissa alueilla aluekunnan ja kuntien välisellä neuvotteluilla esim. työllisyyspalvelujen, ympäristöterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen tai terveyspalveluiden osalta.