Lauri Ihalainen: Johda työkykyä – pidennä työuria

Ajankohtaista 14:56

Työkyky, työssä jaksaminen ja työelämän laatu ovat tulevaisuutemme tuottavuus- ja kilpailukykytekijöitä. On hienoa, että tämä viesti tuntuu kaikuvan yhteiskunnassa yhä laajemmin, totesi työministeri Lauri Ihalainen Elinkeinoelämän keskusliiton Työhyvinvoinnin foorumissa 23. marraskuuta.

Ministeri Ihalainen käsitteli puheenvuorossaan työnteon merkitystä, työurien pidentämistä, työkykyä ja johtamista.- Osallisuus ja osallistuminen yhteiskuntaan ja työelämään on paras tapa varmistaa arvon luominen ja hyvinvointi. Siksi tavoitteena on, että mahdollisimman monella on sekä mahdollisuus että motivaatio osallistua työelämään.

– Suomessa on puhuttu työntekijöistä työpaikan tärkeimpänä voimavarana, mutta heidän hyvinvointiaan on tarkasteltu lähinnä pahoinvoinnin indikaattoreiden kautta, vaikka työssäkäyvistä valtaosa on jatkuvasti ollut tyytyväisiä työhönsä. Viimeisimmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että eri tehtävissä toimivat työntekijät kokevat työn imua, kun työssä on sitä tukevia voimavaroja.

Ihalaisen mukaan työuria on tuettava alusta, keskeltä ja lopusta. Työurien pidentäminen edellyttää samanaikaisia toimia työhöntuloiän, työssäolon aikaisten toimenpiteiden ja työstälähtöiän kohdalla.

– Työkyky on myös olennainen osa tavoitetta, jonka olen asettanut hankkeelle Euroopan paras työelämä vuonna 2017. Tässä hankkeessa keskeisenä osana on johtamiseen liittyvä kokonaisuus, kuten myös Työterveyslaitoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä, sanoo Ihalainen.

– Pidän erittäin tärkeänä sitä, että työkyky ja työelämän laatu tunnistetaan tulevaisuuden voimavaroiksi ja tuottavuutemme tekijöiksi. Siksi meidän pitää jatkuvasti panostaa ihmisiin ja heidän osaamiseensa sekä hyvinvointiinsa.