Lipponen: Niinistö har svårt att dölja sin maktlust

Ajankohtaista 16:02

Presidentkandidat Paavo Lipponen och Sveriges f.d. statsminister Ingvar Carlsson talade om nordiskt samarbete och samhällsutvecklingen på ett seminarium 14.1 på Kulturhuset Grand i Borgå.

Enligt Lipponen har Finland närmat sig de övriga nordiska länderna i och med grundlagsreformen som stärker parlamentarismen. – Trots det finns det krafter i Finland som drömmer om en stark president. Sauli Niinistö har svårt att dölja sin maktlust och sannfinländarna kräver öppet att presidentens maktbefogenheter stärks. Det är inte så konstigt, eftersom misstro mot parlamentarismen och tilltro till starka ledare är kännetecknande för populismen per definition, sade Lipponen.

Paavo Lipponen berömde Göran Perssons utspel i den svenska debatten om att EU står och faller med euron. Persson har lyft fram att Sverige skulle bli en tysk vasallstat om euron misslyckades och den tyska D-marken återinfördes. – Det är glädjande att Persson är på samma linje i Sverige som jag är i Finland.   Finland och Sverige har ett gemensamt intresse att hålla EU ihop. Det vore en björntjänst för Sverige om Finland skulle dra sig ur euron. I en västeuropeisk disintegration skulle Finlands position gentemot Ryssland även försvagas. Ryssland föredrar bilaterala relationer framom förhandlingar med en europeisk sammanslutning med en gemensam linje, förklarade Lipponen.

Ingvar Carlsson efterlyste en ny start för nordiskt samarbete. – Norden utgör det mest progressiva och öppna samhället i världen. Vår region utmärker sig både ifråga om konkurrenskraft, bildning, hållbar utveckling och små inkomstklyftor. Vi har visat att trygghet och tillväxt är varandras förutsättningar. Sverige och Finland har ett särskilt ansvar att utveckla den nordiska modellen och lyfta fram den i den internationella sammanhang.

Carlsson uttalade sig också om läget i Europa. – Det är fel recept att falla tillbaka på nynationalism som i Ungern. Det är en mycket farlig väg att gå. Om inte Europa håller ihop och stakar ut en gemensam lösning på krisen, orkar ingen i omvärlden lyssna på oss, poängterade Carlsson.